facebook

Ve Windy budou brzy i podrobné informace o kvalitě ovzduší

WindyOrganizace Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) uzavřel partnerství s českou aplikací pro předpověď počasí Windy, za níž stojí podnikatel Ivo Lukačovič. Copernicus bude prostřednictvím aplikace Windy poskytovat informace o kvalitě ovzduší. Partnerství cílí na to, aby se předpovědi o kvalitě ovzduší staly stejně běžnými jako předpovědi počasí, přičemž nová data se mají v aplikaci objevit od léta 2019.Služba CAMS, provozovaná Evropským centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECSPP) pod hlavičkou Evropské unie, bude poskytovat informace o kvalitě ovzduší prostřednictvím populární aplikace Windy pro web i chytré telefony. Jedná se o jeden z mnoha projektů, které CAMS podporuje v boji proti znečištění ovzduší.

Aplikace Windy již informace od ECSPP využívá, když zobrazuje různé prvky počasí, včetně druhu větru, deště, bouřek a oblačnosti. Nyní budou ve Windy dostupná také data ze služby CAMS, jež byla vytvořena jako součást programu dálkového průzkumu Země Copernicus pro dodávání celosvětových údajů o kvalitě ovzduší, sluneční energii, emisích skleníkových plynů, ozonové vrstvě a podobně.

Windy

Copernicus je vlajkovým programem Evropské unie pro dálkový průzkum Země. Nabízí volně dostupná provozní data a informační služby, které uživatelům poskytují spolehlivé a aktuální informace týkající se ochrany životního prostředí.

Více informací o službě Copernicus: www.copernicus.eu

Údaje CAMS o životním prostředí budou zahrnovat denní předpovědi dvou hlavních znečišťujících látek na zemském povrchu: oxidu dusičitého a jemných částic. Kromě toho budou na Windy dostupné i předpovědi optické hloubky aerosolu, které umožní sledovat dráhy částic z různých zdrojů po celé planetě, včetně prachu rozfoukávaného větrem, spalování biomasy, znečištění, mořských aerosolů a sopečných erupcí.

„Vizualizace dat z CAMS je zásadní v tom, že lidem pomáhá porozumět kvalitě ovzduší,“ vysvětluje manažer CAMS, Vincent-Henri Peuch. „Znečištění ovzduší není jen lokální problém. Přenáší se větry, čímž se dotýká i těch, kteří žijí daleko od zdroje znečištění. Naše data umožňují uživatelům a firmám sledovat znečištění ovzduší přímo, včetně zdrojů znečištění a přenášení plynů a částic v atmosféře."

Více informací najdete na stránce atmosphere.copernicus.eu/cams-signs-partnership-weather-application-windy


 
  

- Inzerce -

Výhody DMS v kostce

OnlioDokumenty zatím stále vládnou světu. Elektronické i tradiční papírové a v rámci jejich zpracování je nutné pamatovat na širokou škálu pravidel i požadavků. Digitální forma sice ještě nemusí znamenat výhru sama o sobě, nicméně díky možnostem tzv. DMS systémů (Document Management System) je zpracování elektronických dokumentů výrazně snadnější. Může jít o čistě komerční uzavřený produkt nebo o řešení využívající open source technologie – jako je například DMS eDoCat, který společnost Onlio postavila na platformě Alfresco Community Edition.