facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 2. 7. 2019

V řízení financí hrají IT stále větší roli a lidský faktor ustupuje do pozadí

Financial Research SoftwareSoučasný trend digitalizace podnikání se projevuje nejen v oblasti výroby, ale i v oblasti finančních služeb. Proto například trh se softwarem pro správu investic a majetku očekává v horizontu pěti let více než stoprocentní růst. To v řeči čísel znamená, že v oblasti Wealth Managementu dojde k nárůstu z 1,5 miliardy dolarů na 3,5 miliardy dolarů.


Altair - konference

Nové technologie a změna v charakteru práce manažerů a investorů s daty představují významnou hybnou sílu změn na poli finančních služeb. Zásadním posunem v oboru je využívání stále komplexnějších softwarových nástrojů pro získání lepších podkladů pro rozhodnutí v oblastech diverzifikace, řízení rizika a vyhledávání vhodných obchodních příležitostí.

Pokročilá analytika, vizualizace, práce s daty a automatizace umožňují řešit komplexnější a náročnější úkoly, které vedou ke zlepšení výstupů portfolia manažerů a umožňují dosahovat lepších výsledků, což v konečném důsledku vytváří vyšší konkurenci na trhu správy aktiv.

Obchodníci s cennými papíry, ať už to jsou banky, fondy, či fyzické osoby pohybující se na kapitálových trzích, se při nákupu a prodeji aktiv řídí takzvanými strategiemi. Většinou se jedná o základní modely, které při vzniku předem nadefinované události, například když cena ropy klesne pod 50 dolarů, provedou přesně nadefinovaný úkon – nakoupí deset futures kontraktů.

Na trhu se ale objevují i strategie postavené na sofistikovaných statistických metodách. Tyto strategie podpořené pokročilými IT nástroji poskytují vysokou přidanou hodnotu a obchodníci díky nim dosahují lepších výsledků při nižším podstupovaném riziku.

Moderní a komplexní metody využívají i obchodníci, kteří se věnují opcím. „Dlouhé roky obchoduji na základě strategie využívající časového rozpadu opcí, po provedení automatizace a optimalizaci prostřednictvím metod bayesovské statistiky (statistika pracující s podmíněnými pravděpodobnostmi) se propady zmenšily a celkově jsou tak strategie méně rizikové,“ shrnuje své zkušenosti opční obchodník Vladimír Franc.

Globalizace informačních toků a vyšší výpočetní výkon způsobili vznik inovovaných finančních produktů a služeb, které jsou dostupnější, jednodušší a rychlejší. „Díky zvyšujícímu se výpočetnímu výkonu, dostupnosti dat a pokročilým algoritmům, včetně strojového učení a umělé inteligence se FRS (Financial Research Software) stává běžnou součástí nabídky poskytovatelů softwaru pro investiční poradenství a správu investic,“ dodává Martin Vokřál z Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí.


 
  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.