facebook
Aktuality -> Analýzy - 2. 7. 2019 11:46

V řízení financí hrají IT stále větší roli a lidský faktor ustupuje do pozadí

Financial Research SoftwareSoučasný trend digitalizace podnikání se projevuje nejen v oblasti výroby, ale i v oblasti finančních služeb. Proto například trh se softwarem pro správu investic a majetku očekává v horizontu pěti let více než stoprocentní růst. To v řeči čísel znamená, že v oblasti Wealth Managementu dojde k nárůstu z 1,5 miliardy dolarů na 3,5 miliardy dolarů.Nové technologie a změna v charakteru práce manažerů a investorů s daty představují významnou hybnou sílu změn na poli finančních služeb. Zásadním posunem v oboru je využívání stále komplexnějších softwarových nástrojů pro získání lepších podkladů pro rozhodnutí v oblastech diverzifikace, řízení rizika a vyhledávání vhodných obchodních příležitostí.

Pokročilá analytika, vizualizace, práce s daty a automatizace umožňují řešit komplexnější a náročnější úkoly, které vedou ke zlepšení výstupů portfolia manažerů a umožňují dosahovat lepších výsledků, což v konečném důsledku vytváří vyšší konkurenci na trhu správy aktiv.

Obchodníci s cennými papíry, ať už to jsou banky, fondy, či fyzické osoby pohybující se na kapitálových trzích, se při nákupu a prodeji aktiv řídí takzvanými strategiemi. Většinou se jedná o základní modely, které při vzniku předem nadefinované události, například když cena ropy klesne pod 50 dolarů, provedou přesně nadefinovaný úkon – nakoupí deset futures kontraktů.

Na trhu se ale objevují i strategie postavené na sofistikovaných statistických metodách. Tyto strategie podpořené pokročilými IT nástroji poskytují vysokou přidanou hodnotu a obchodníci díky nim dosahují lepších výsledků při nižším podstupovaném riziku.

Moderní a komplexní metody využívají i obchodníci, kteří se věnují opcím. „Dlouhé roky obchoduji na základě strategie využívající časového rozpadu opcí, po provedení automatizace a optimalizaci prostřednictvím metod bayesovské statistiky (statistika pracující s podmíněnými pravděpodobnostmi) se propady zmenšily a celkově jsou tak strategie méně rizikové,“ shrnuje své zkušenosti opční obchodník Vladimír Franc.

Globalizace informačních toků a vyšší výpočetní výkon způsobili vznik inovovaných finančních produktů a služeb, které jsou dostupnější, jednodušší a rychlejší. „Díky zvyšujícímu se výpočetnímu výkonu, dostupnosti dat a pokročilým algoritmům, včetně strojového učení a umělé inteligence se FRS (Financial Research Software) stává běžnou součástí nabídky poskytovatelů softwaru pro investiční poradenství a správu investic,“ dodává Martin Vokřál z Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí.


 
Exinda
  

- Inzerce -

Nezapomněli jste si prodloužit předplatné časopisu IT Systems?

IT SystemsKonec ledna je obdobím, kdy už se pomalu začínají rozplývat mnohá novoroční předsevzetí. Je ale také obdobím, kdy je třeba provést řadu každoročně se opakujících činností. V případě IT manažerů a IT profesionálů by mezi nimi nemělo chybět prodloužení předplatného časopisu IT Systems.