facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 30. 9. 2019

V Motole pomáhá software využívající virtuální realitu při léčbě nádorů mozku

ProzetaČeská technologická společnost Prozeta vyvinula v úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole software využívající virtuální realitu, který pomáhá při zvolení správného rehabilitačního postupu před i po operaci nádorů mostomozečkového koutu. Díky tomu je pak možné výrazným způsobem zvýšit úspěšnost a zkrátit dobu pooperační rekonvalescence.Využití virtuální reality u těchto pacientů představuje novou a velmi slibnou metodu, která má velký potenciál rozšířit léčebné a rehabilitační možnosti pro pacienty trpící pooperační závratí. Ve virtuální realitě je možné simulovat reálné scény a ovlivňovat jimi mozek pacienta. Pacient je tak za pomocí virtuální reality vystaven vhodným scénám, které co nejvíce napodobují reálné situace, ve kterých je pacient vystaven stresovým spouštěčům, čímž dochází ke zvýšení efektu pooperační rehabilitace. Těmto 3D počítačovým simulacím je pacient vystaven už před samotnou operací.

Tím, že budou mít lékaři FN Motol k dispozici výsledky z tohoto šetření již před chirurgickým výkonem, budou moci zavést vhodná rehabilitační opatření a přesně stanovit jejich indikační kritéria. Efekt této rehabilitace bude hodnocen pomocí dotazníků, elektrofyziologických metod i klinickým neurootologickým vyšetřením.

„Vhodně zvolený rehabilitační postup a jeho správné načasování hraje klíčovou roli v léčbě pacientů s kompletní jednostrannou periferní vestibulární lézí, která vzniká u všech pacientů po operaci. Důležitým momentem pro správné určení rehabilitace je vhodně zvolený typ terapie respektující potřeby konkrétního pacienta,” říká k významu využití virtuální reality MUDr. Zdeněk Čada, PhD., lékař Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, který se na vývoji softwaru podílel.

Ve společnosti Prozeta pracoval na projektu vývoje software pro Fakultní nemocnici v Motole nejmladší vývojový tým. „Z dokončení softwaru pro FN Motol máme velkou radost. Těší nás, že společnost Prozeta mohla dát prostor mladým IT talentům, kteří na projektu s FN Motol velmi úzce a úspěšně spolupracovali,“ uvedl Jiří Purš, generální ředitel společnosti Prozeta.


 
  

- Inzerce -

Pomocník pro soulad lidí s přírodou

Plejádu systémů ve firmě Sonnentor nahradil HELIOS Orange


Česko-rakouská firma Sonnentor, jejíž název v překladu z němčiny znamená „slunečná brána“, získala v posledních letech pozici na výsluní českého trhu s čaji a kvalitním kořením. Svůj raketový úspěch staví na výsledcích ekologického zemědělství.

  

- Inzerce -

Covid jako katalyzátor digitalizace a fenomén homeworkingu

IT Systems 1-2/2021V aktuálním vydání IT Systems jsme se zaměřili na odvětví, která v současné době prochází velmi turbulentním vývojem. Vím, že se to dnes dá říct prakticky o všech oblastech našeho života, ovšem retail, logistika a potravinářský průmysl jsou navíc názorným příkladem, proč je pandemie onemocnění covid označována za katalyzátor digitalizace desetiletí. Pokud totiž ještě někdo pochyboval o významu digitalizace, musel v loňském roce prozřít.