facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 30. 10. 2019 - Ing. Lukáš Grásgruber

Úspěch podniku závisí na digitální zkušenosti zaměstnanců

VMware zveřejnila výsledky studie Společnost VMware zveřejnila výsledky studie o vývoji technologií pro digitální pracovní prostředí a jejich dopad ve firmách. Studie ukazuje, že firmy, které relativně více investují do digitální zkušenosti zaměstnanců, spíše dosahují obchodního růstu, mají progresivnější kulturu, dokáží si lépe udržet zaměstnance a těší se vysokému hodnocení zaměstnanců jako nejlepší zaměstnavatel.Výzkum společnosti VMware, který proběhl letos na jaře mezi 3600 respondenty v regionu EMEA, odhaluje silnou korelaci mezi poskytováním kvalitní digitální zkušenosti zaměstnancům, obchodním růstem a schopností přilákat a udržet nejlepší pracovníky. Mezi dotazovanými byli zaměstnanci (1800), IT manažeři (900) a HR manažeři (900). Dvě třetiny zaměstnanců (66 %) uvedlo, že flexibilita digitálních nástrojů potřebných k práci by ovlivnila jejich rozhodnutí ucházet se o nabízenou pozici nebo ji přijmout.

Pokud firmy mají mít prospěch z technologií pro digitální pracovní prostředí, musí zlepšovat digitální zkušenost zaměstnanců prostřednictvím lepší spolupráce mezi HR a IT oddělením. Téměř polovina (49 %) zaměstnanců neví, zda se ve věcech digitální zkušenosti obracet na HR, nebo na IT a 21 % respondentů vnímá nevyjasněnost odpovědnosti jako největší překážku pozitivní digitální zkušenosti.

“Digitalizace pracovního prostředí je mílovými kroky postupující proces, který klade zvýšené nároky jak na zaměstnance v dělnických pozicích, tak na THP pracovníky a ovlivňuje i manažery. Virtuálnost prostředí, ve kterém pracujeme, komplexnost systémů, ochrana dat, práce s kolaborativními roboty – jsou jen některé praktické případy, se kterými se v této oblasti v České republice setkáváme. Pro manažery, od liniových, přes střední až po top management, je dnes již běžnou součástí pracovních benefitů, že mohou pracovat odkudkoli bez obav z narušení nebo ztráty důležitých dat,” říká k tématu Magdalena Válková, Country HR Manager pro ČR a Slovensko, ze společnosti ABB s.r.o.

Na postoj zaměstnanců má vliv i poskytování lepší digitální zkušenosti

Výzkum navíc ukazuje, že firmy s vyšším tempem růstuv průměru poskytují zaměstnancům více faktorů digitální zkušenosti, mezi něž patří přístup k zařízením, nástrojům a technologiím bez ohledu na místo výkonu práce oproti firmám vykazujícím nižší tempo růstu výnosů. Firmy, které jsou málo výkonné nebo nevykazují růst, mají podstatně menší tendenci umožňovat zaměstnancům pracovat na jejich soukromých zařízeních (36 %), poskytovat od prvního dne přístup k aplikacím, které podporují produktivitu (36 %) nebo dávat k dispozici aplikace pro nejdůležitější činnosti na libovolném zařízení (vyjma e-mailu) (47 %), oproti firmám, které rostou rychle nebo velmi rychle (76 %, 68 %, respektive 93 %).

Respondenti se neshodují v názoru na to, kdo by měl být odpovědný za digitální zkušenost zaměstnance, ale 84 % zaměstnanců volá po lepší spolupráci mezi HR a IT oddělením. Pouhých 18 % zaměstnanců uvádí, že HR a IT průběžně spolupracují a osm z deseti respondentů se domnívá, že by HR oddělení mělo být více angažované ve zlepšování digitální zkušenosti zaměstnanců.

Na postoj zaměstnanců má vliv i poskytování lepší digitální zkušenosti. Respondenti, kteří mají svobodu pracovat kdekoli jinde stejně snadno jako v kanceláři, podstatně častěji uvádí, že jsou hrdí na svoji firmu, než respondenti, jimž zaměstnavatel takovou svobodu neposkytuje (71 % oproti 27 %).
Častěji také popisují svoji firemní kulturu jako progresivní (73 % oproti 25 %), bývají hodnoceni jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů (71 % oproti 28 %) a umožňují dobře vyvážit pracovní a soukromý život (70 % oproti 28 %).  

„Považujeme za velmi důležité nabízet našim zaměstnancům příležitost uzpůsobit si pracovní prostředí podle svého,“ říká Dirk Eckert, ředitel pro individuální řešení a produkty společnosti Deutsche Telekom. „Výběr zaměstnavatele tradičně ovlivňovaly hodnoty jako jistota zaměstnání, dobrý plat a firemní benefity, ale dnes zejména mezi mladými lidmi nabývá na důležitosti i možnosti zvolit si jak, kde a na jakém zařízení je možné práci vykonávat.“

Třetina dotázaných, kteří nepovažují digitální zkušenost za optimální, označuje za největší problém nedostatečné povědomí o tom, co zaměstnanci potřebují, a 20 % uvádí, že to ve firmě není považováno za prioritu. Téměř dvě třetiny (61 %) zaměstnanců mají pocit, že nemohou nijak ovlivnit výběr pracovních nástrojů, ačkoli 83 % IT manažerů je přesvědčeno, že zaměstnancům v této oblasti naslouchá.

 „Klíčem k úspěchu každé firmy je lidský kapitál. Umožňuje jim inovovat, realizovat obchodní strategie a získat prvenství na trhu. Zaměstnanci dnes snáze nachází pracovní příležitosti, které vyhovují jejich životnímu stylu a kariérním cílům. Zaměstnavatelé proto nemají na výběr a musí na trhu práce tvrdě bojovat o jejich přízeň,“ říká Jean Pierre Brulard, viceprezident společnosti VMware a generální ředitel pro region EMEA. „Poskytování digitální zkušenosti, která dá zaměstnancům flexibilitu včetně možnosti volby způsobu práce, firmám pomůže získávat a udržet nejlepší pracovníky, jaké potřebují, a ve výsledku podpoří jejich rozkvět.“


 
  

- Inzerce -

Zlomte srdce hackerům

Sophos - Break a Hacker's HeartSpolečnost Sophos, dodavatel řešení kybernetického zabezpečení nové generace, připravila sérii odborných interaktivních webinářů, na kterých ve dnech 21. - 24. června nahlédnete za oponu simulovaného lovu hrozeb.

  

- Inzerce -

Online tržiště merXu pro B2B obchodování úspěšně roste

Tisícovky zákazníků, statisíce produktů a během pár měsíců další expanze


Václav LiškaOnline obchodní platforma merXu pro B2B obchodování má za sebou prvních několik měsíců fungování. Vznikla v reakci na trendy a potřeby daného trhu a výrobcům, distributorům a velkoobchodníkům nabízí možnost začít okamžitě obchodovat v mezinárodním měřítku, konkrétně v rámci střední Evropy a Pobaltí.