Asseco Helios 2
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 21. 7. 2010

Upgrade systému FaMa+ ve FTNsP

Společnost TESCO SW ukončila upgrade informačního systému FaMa+ v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou (FTNsP). V rámci implementace IS byl zaveden elektronický žádankový systém na služby v oblasti zdravotnických prostředků ze všech klinik FTN, spolu s centrálním dispečinkem pro jejich řešení (objednávkový systém). Byla stanovena jednoznačná pravidla logistiky žádanek včetně možnosti vizualizace jejich životního cyklu. Zavedením a rozšířením IS FaMa+ je zajištěna trvalá aktualizace datových úložišť pro evidenci a správu zdravotnických prostředků. Dále byla provázána datová základna FaMa+ s majetkovým modulem stávajícího ekonomického softwaru umožňující přenos zejména číselníků a majetkových karet.Výstupy z IS FaMa+ poskytují podporu při sledování nákladů a umožňují efektivnější rozhodování například při nákupu nových nebo opravách současných přístrojů. Zavedení systému také zjednodušilo evidenci zdravotnických prostředků a umožňuje operativně dokladovat plnění zákonných povinností ve vztahu ke všem nadřízeným orgánům.

 

Systém FaMa+ pokrývá oblast evidence a správy zdravotnických prostředků v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb. (např. vedení evidence v požadované struktuře, přikládání informací o vydání prohlášení o shodě, podpora hlášení a evidence nežádoucích příhod, sledování opakovaných činností apod.). Rozsah projektu zahrnoval implementaci produktu FaMa+ do prostředí FTNsP, včetně definice pracovních postupů a metodiky práce, zajištění trvalé aktualizace datových úložišť, zavedení elektronické formy požadavků na služby v oblasti zdravotnických prostředků, podporu schvalování, stanovení jednoznačných pravidel jejich logistiky včetně vizualizace životního cyklu žádanky. TESCO SW také zajišťuje službu dlouhodobé servisní podpory systému FaMa+.


 
  

- Inzerce -

Jak na automatizaci ve výrobní firmě

SoliteaRychlé tempo moderní doby a zvyšující se spotřebitelské nároky kladou čím dál větší důraz na preciznost výroby. Pokračující pandemie covidu-19 pak k tomu přidává i tlak na efektivitu a časovou přesnost dodávek.

  

- Inzerce -

Přejděte na cloud pomocí řešení QNAP

Objevte možnosti hybridních cloudových aplikací QNAP


QNAPCloud je dnes klíčovým pojmem v odvětví IT, ať už se budeme bavit o ukládání dat, sdílení souborů či vzdáleném přístupu až po vzdálené zálohování. Společnost QNAP poskytuje různá cloudová řešení, která integrují veřejné cloudové služby pro spolupráci s QNAP NAS a usnadňuje tak podnikům implementaci hybridních cloudových aplikací s vyšší nákladovou efektivitou, flexibilitou a bezpečností.