facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 29. 9. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Technologie rozšířené a virtuální reality pomáhají školit zaměstnance ve zdravotnictví

Společnost HTC zveřejnila výsledky studie nazvané The State of Extended Reality (XR) Training in Healthcare, která zkoumala aktuální stav výcviku s rozšířenou a virtuální realitou (XR) v oblasti zdravotnictví. Studie vychází z průzkumu mezi 400 zdravotnickými a sociálními pracovníky ve Spojených státech a ukazuje rostoucí roli a přínos XR technologie ve výcviku v oblasti zdravotnictví. Průzkum ukázal, že 9 z 10 profesionálů vnímá XR jako vysoký přínos pro jejich výcvik i efektivitu v zaměstnání.Ze závěrů studie vyplývá, že XR výcvik odstraňuje některé z problémů spojených s tradičními vzdělávacími technikami, což umožňuje poskytovatelům zdravotní péče školit zaměstnance rychleji, efektivněji a úsporněji. XR technologie pomáhá především ve školení nových postupů, nácviku komunikace s pacienty i zácvikem nových zaměstnanců. To potvrzuje 9 z 10 profesionálů, kteří potvrdili zlepšení vlastních vzdělávacích plánů a také nárůst pracovní efektivity. Celých 84 % dotazovaných se přitom nechalo slyšet, že je pro ně XR trénink výrazně atraktivnější.

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo:

  • 91 % zdravotnických profesionálů v USA souhlasí s tím, že XR zlepšuje vzdělávací plány a umožňuje koordinátorům výcviku dosáhnout větší efektivity.
  • 86 % zdravotnických profesionálů uvedlo, že programy XR výcviku budují sebedůvěru u studentů a pomáhají s rozvojem potřebné svalové paměti.
  • 75 % zdravotnických profesionálů souhlasí s tím, že začlenění XR umožňuje studentům rychleji dokončit výcvik.
  • 81 % uvedlo, že XR výcvik dává jejich organizaci konkurenční výhodu při náboru špičkových talentů.
  • 86 % respondentů, jejichž organizace zatím nevyužívá XR výcviku věří, že tak učiní nejpozději do roku 2026.

„Data z výzkumu potvrzují, že pohlcující technologie jako je XR mohou zcela transformovat tradiční výcvikové postupy v oblasti zdravotnictví. S dosud nevídanou efektivitou umožňují zdokonalit zásadní medicínské dovednosti,“ uvedla viceprezidentka společnosti HTC VIVE Pearly Chen. „Adopce XR poskytovatelům zdravotní péče zpřístupňuje nejen modernizaci vzdělávacích postupů, ale také jim nabízí strategickou výhodu pro další pokroky v péči o pacienty a efektivitu chirurgických zákroků.“


 
  

- Inzerce -

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

S mnoha změnami přichází evrop­ská směrnice NIS2. Jejím prostřed­nictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států. Počet organizací v ČR, které jsou podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny se jím řídit, výrazně vzroste. A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců.

  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.