facebook LinkedIN LinkedIN - follow

T-Mobile zavedl digitalizaci pro vyšší efektivitu

T-Mobile zavedl digitalizaciT-Mobile Czech Republic musel stále častěji řešit požadavky, kdy s rostoucím počtem zaměstnanců rostou nároky na jejich umístění a přístup k firemním informacím. Mobilní zaměstnanci pracující na různých typech zařízení zvyšovali své požadavky na IT oddělení, aby jim poskytovalo stále lepší služby a přístup k firemní síti. T-Mobile se proto rozhodl implementovat systém VMware Horizon, aby zajistil možnost virtualizace desktopů formou služby dostupné z cloudu. Tím umožnil IT oddělení splnit požadavky uživatelů s použitím jednotné platformy spojující virtuální pracovní stanice.

Výzvy

Hlavní změna se týkala oddělení centrálních služeb koncových uživatelů společnosti T-Mobile, které spravuje celkem 4500 uživatelů, z toho cca 1600 uživatelů se stolními počítači a cca 400 externistů. Při těchto počtech bývá problém se zachováním plné dostupnosti firemní sítě pro všechny zaměstnance. Kapacitní důvody také u některých oddělení vyžadovaly sdílení pracovních míst a PC – práce z domova byla totiž dříve možná jen s firemním počítačem a přes VPN. Hledání větších lokalit, resp. stěhování do větších firemních budov by přitom bylo příliš nákladným a časově náročným řešením.

„Vzhledem ke druhům školení jsme například museli přeinstalovávat software na všech počítačích ve školicích místnostech, což bylo časově náročné a neefektivní,“ komentuje Radek Hrdina, manažer centrálních služeb koncových uživatelů T-Mobile. „Navíc jakákoli porucha počítače na prodejnách vyžadovala, aby technik cestoval kvůli servisnímu zásahu z Prahy,“ dodává.

T-Mobile Radek Hrdina
Radek Hrdina, manažer centrálních služeb koncových uživatelů T-Mobile

Řešení

Cílem zavedení nového systému pro virtualizaci bylo usnadnit správu všech zařízení, urychlit upgrade softwaru a zlepšit dostupnost pro uživatele. Implementace neměla narušit chod procesů a bylo nutné zajistit bezpečnost a ochranu dat společnosti.
T-Mobile zvažoval i konkurenční řešení od jiných výrobců. Pro implementaci platformy VMware Horizon se rozhodl především proto, že s produkty VMware měl již dobré zkušenosti při virtualizaci serverů. Používáním produktů stejného výrobce dosahuje synergických efektů, které hodlá ještě navýšit – příkladem je společný monitoring virtuálních desktopů a hardware.

Implementace této platformy umožnila centrální poskytování, správu a zabezpečení virtuálních desktopů a aplikací provozovaných lokálně na různých přístrojích (Mac a PC), a přitom využití ovládacích prvků respektujících firemní pravidla pro bezpečnější provozování modelu BYOD. Zaměstnanci se stali agilnějšími a motivovanějšími, protože mohou pracovat v reálném čase z jakéhokoli zařízení nebo místa bez kompromisu v zabezpečení.

Přínosy

Řešení VMware Horizon umožnilo spustit a spravovat lokální firemní virtuální desktopy se systémem Windows na různých uživatelských zařízeních. „Přechod na VDI nám umožnilo zefektivnění práce zaměstnanců, zkvalitnění a větší operativnost call centra a rychlejší zásah v případě problému s Windows,“ vysvětluje Radek Hrdina.

„Implementace platformy VMware Horizon povede ke zjednodušení správy systémů. Přínos rovněž vidím v možnosti práce z domova, která se stává přístupnou pro všechny zaměstnance,“ uvádí Radek Hrdina. Změna se dotkla zaměstnanců na všech úrovních, protože mohou začít využívat systém BYOD. Externí pracovníci získali spolehlivý a bezpečný přístup ke své pracovní ploše odkudkoli a z jakéhokoli zařízení a v případě call centra vznikla možnost nasazení homeoffice, což do té doby bylo nemyslitelné.

Dalším přínosem bylo vyřešení kapacitních problémů s počtem fyzických pracovních míst v kanceláři a samozřejmě úspora finančních prostředků vynakládaných na instalaci a správu softwaru jednotlivých zařízeních.

V bezpečnostním oddělení umožnilo řešení VMware Horizon použít nákladově efektivní nulové klienty a oddělit virtuální desktop od klienta pomocí snadného blokování USB portů a dalších datových toků do a ze společnosti. Bezpečnostní tým také začal používat řešení pro zajištění externího přístupu k firmě, zejména pro dodavatele.

T-Mobile plánuje v dlouhodobém horizontu nahradit veškeré desktopy ve firmě virtuálními desktopy. Tempo jejich zavádění lze přizpůsobit potřebám a podmínkám vlastních prostředí jednotlivých oddělení.

 
Helios
- inzerce -