facebook
Aktuality -> Analýzy - 2. 2. 2018 16:55

Studie IBM naznačuje možný obrat v digitální laxnosti

IBMIBM zveřejnila výsledky globální studie, která se zabývá přístupem spotřebitelů k digitální identitě a autentizaci. Tato studie ukázala, že uživatelé při přihlašování do aplikací a zařízení dávají přednost bezpečnosti před pohodlím, což je v rozporu s dosavadními zkušenostmi a průzkumy, které doposud opakovaně potvrzovaly např. používání velmi slabých hesel. Jenže podle IBM mladší generace dospělých stále častěji používá biometrické metody, vícefaktorovou autentizaci a správce hesel, čímž kompenzuje skutečnost, že si nedělá starosti s vytvářením silných hesel.Mileniálové se rychle stávají nejpočetnější skupinou pracující populace, a proto mohou mít tyto trendy vliv na to, jak budou zaměstnavatelé a technologické firmy řešit zabezpečení přístupu k zařízením a aplikacím. Průzkum IBM Security: Future of Identity zahrnoval téměř 4 000 dospělých respondentů a zabýval se jejich přístupem k autentizaci. Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že:

 • Bezpečnost převažuje nad pohodlím: Bezpečnost se ukázala být nejdůležitější při přihlašování do většiny aplikací – zejména pokud v nich uživatelé manipulují s penězi.
 • Čím dál oblíbenější biometrie: 67 % lidí dnes bez problémů používá biometrickou autentizaci, zatímco 87nbsp;% uvádí, že ji bude bez problémů používat v budoucnosti.
 • Mileniálům už hesla nestačí: I když 75 % mileniálů používá biometrické metody, silná hesla si vytváří méně než polovina z nich. Dalších 41 % jich používá hesla opakovaně. Naopak starší generace si na tvorbě silných hesel dává více záležet, ale zase méně často využívá biometrické metody a vícefaktorovou autentizaci.
 • Biometrie vede v asijsko-tichomořské oblasti: Respondenti z tohoto regionu mají o biometrické autentizaci nejucelenější povědomí a nebojí se ji používat. V biometrii naopak nejvíce zaostává USA.

Biometrické metody jsou bezpečnější než hesla

Výsledky průzkumu zaměřeného na bezpečnost, pohodlí a soukromí jsou v protikladu s dlouhodobým všeobecným přesvědčením, že „pohodlí hraje prim“. O spotřebitelích panovala dlouho představa, že dávají přednost jednoduchému a rychlému přihlašování. Výsledky průzkumu ale ukazují, že bezpečnost má v případě většiny aplikací, a to zejména pokud jsou spojeny s penězi, vyšší prioritu než soukromí nebo pohodlí:

 • Bezpečnost převažovala jako nejvyšší priorita u bankovních, investičních a rozpočtových aplikací. V průměru u těchto kategorií označilo 70 % respondentů bezpečnost jako svou hlavní prioritu, zatímco 16 % z nich vybralo soukromí a 14 % pohodlí.
 • Bezpečnost byla pro respondenty také důležitá u online obchodů, pracovních aplikací a e-mailu.
 • U aplikací pro sociální média už priority nebyly stanoveny tak jasně. Lehký náskok zde získalo pohodlí (36 %), za ním následovala bezpečnost (34 %) a soukromí (30 %).
 • 44 % respondentů označilo otisk prstu za jednu z nejbezpečnějších metod autentizace, zatímco hesla a PIN kódy považuje za bezpečné jen 27 %, respektive 12 % uživatelů.
 • Mezi nejčastější obavy spojené s biometrickou autentizací patří u 55 % dotázaných strach o soukromí (jak jsou údaje sbírány a používány) a u 50 % o bezpečnost (zneužití falešných biometrických údajů k neoprávněnému přístupu k účtu apod.).

Věkový rozdíl

Výzkum také odhalil několik generačních rozdílů ve způsobu zabezpečování online identit. Starší dospělí se chovají zodpovědněji při vytváření hesel, naopak mladší generace má při zabezpečování svých online účtů větší tendenci používat správce hesel, biometrické metody a vícefaktorovou autentizaci:

 • Pouze 42 % mileniálů používá složitá hesla (oproti 49 % respondentů ve věku 55 let a více) a 41 % z nich používá stejné heslo opakovaně (oproti 31 % lidí z kategorie 55+).
 • Lidé z věkové skupiny 55+ používají v průměru 12 hesel, zatímco generace Z (18-20 let) má v průměru jen pět hesel.
 • U mileniálů je dvakrát pravděpodobnější, že budou používat správce hesel (34 %) než u lidí starších 55 let (17 %).

Budoucnost identity

Analýza výsledků studie dokládá, že postoje ohledně autentizace se velmi liší. Rozšíření nových metod, jako je například biometrika, sice roste, ale obavy přetrvávají, zejména mezi staršími generacemi. IBM proto firmám doporučuje, aby se těmto preferencím přizpůsobily a nabídly uživatelům identifikační platformu, která nabídne více variant autentizačních metod.


 
  

- Inzerce -

PDM pro malé a středně velké firmy

SiemensPotřebujete PDM pro malou firmu? Nebo PDM pro středně velkou firmu? A už jste uvažovali o Teamcenteru jako PDM systému pro malé a středně velké firmy?

  

- Inzerce -

Váháte, zda začít s PDM nebo potřebujete PLM?

PLMSeznamte se s naším systémem pro správu dat, který vám umožní urychlit proces vývoje produktů. Pomůže vám rychle najít, případně opětovně použít a sdílet data včetně řízeného změnového procesu. Kdykoliv v budoucnu můžete jednoduchým způsobem implementovat funkcionalitu PLM.