facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 11. 6. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

RWE Gas Storage CZ má nový informační systém od Unicornu

RWESpolečnost Unicorn se pochlubila, že úspěšně dokončila implementaci systému JES, který vytvořila pro společnost RWE Gas Storage CZ. Nový systém zde pomáhá zefektivnit dlouhodobý provoz podzemních zásobníků zemního plynu a RWE Gas Storage CZ jej nově využívá jako nástroj pro sjednocení agend v oblasti geoscience.Systém JES (Jednotná Evidence Sond) byl postaven nad vlastní softwarovou platformou AMI společnosti Unicorn. Platforma umožňuje rychle a přehledně pracovat s daty různých agend, a to ve formě tabulek a geoprostorového zobrazení, dokáže se navázat na relevantní dokumenty. Přidanou hodnotou celého projektu bylo zejména rychlé napojení na existující datové zdroje.

„Klient používal k udržování důležitých dat o podzemních zásobnících plynu nejednotná řešení. Aplikacím chybělo vzájemné propojení, proto jsme se postarali o sjednocení agend. Implementace systému JES přinesla nový pohled na všechna data,“ vysvětluje Miroslav Hašek z Unicorn Systems.

Foto: RWE


 
  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

  

- Inzerce -

Zlomte srdce hackerům

Sophos - Break a Hacker's HeartSpolečnost Sophos, dodavatel řešení kybernetického zabezpečení nové generace, připravila sérii odborných interaktivních webinářů, na kterých ve dnech 21. - 24. června nahlédnete za oponu simulovaného lovu hrozeb.