facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 29. 6. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Robotický pes SPOT pořídil digitální 3D mapu pražských kolektorů

Robot SPOT od firmy Boston Dynamics, který nedávno rozšířil flotilu robotických systémů na Fakultě elek­tro­tech­nic­ké ČVUT, má za sebou první ostrý test. Ve spolupráci se společností Kolek­to­ry Praha strávil SPOT vybavený navigačním systémem FEL ČVUT celkem šest dní v podzemí ve třech různých kolektorech. Pořizoval přitom digitální 3D mapu kolektorů, kterou bude možné využít ke zpřístupnění běžně nedostupných tunelů prostřednictvím virtuálních prohlídek. Test v pražském podzemí ověřil schopnosti autonomní navigace robota a podpořil učení modelů šíření rádiových signálů.„Digitální 3D mapa se dá využít při dopracování GIS kolektorového systému, který naše společnost buduje již řadu let. Systém bude využíván mimo jiné pro dopracování technických map Hlavního města Prahy,“ komentuje spolupráci Petr Švec, předseda představenstva společnosti Kolektory Praha.

Pro informatiky z ČVUT byl test zajímavý také pro ověření schopností čtyřnohého robota autonomně se pohybovat v neznámém prostředí, které připomíná labyrint. Kolektory jako průchozí lineární stavby umístěné několik desítek metrů pod povrchem metropole jsou pro tyto účely ideální.

SPOT navíc dokáže díky robotické ruce číst štítky umístěné na kabelech a díky tomu je schopen zjistit, kudy kabel vede. Současně ho robot zanese do digitální mapy kolektoru. Ve srovnání s ostatními roboty má SPOT s robotickou rukou dvě výhody. „Jednak mu ruka dovoluje nahlédnout do míst, kam se robot normálně nedostane, protože v ní má zabudovanou kameru a hloubkový senzor, takže se může naklonit podobně jako by to udělal člověk. A vedle toho SPOT může použít ruku k úchopu předmětů, odstranění překážek či otevírání dveří,“ vysvětluje prof. Tomáš Svoboda, vedoucí katedry kybernetiky FEL ČVUT.

Data, která SPOT „vydoloval“ v kolektorech, se ještě zpracovávají, ale výzkumníci z FEL mají v plánu navrhnout nové modely šíření signálů v uzavřených prostorech. Modely budou využity při vytvá­ře­ní komunikační infrastruktury během průzkumu předem neznámého prostředí. Schopnost robotů vytvořit velmi rychle a efektivně komunikační infrastrukturu nalezne uplatnění nejen v podzemních prostorách, ale také například při živelných katastrofách, kdy je stávající infrastruktura narušena anebo zcela chybí.

„SPOT v kolektorech sbíral data pro výzkum v oblasti šíření signálu v uzavřených prostorách, které náš tým využije při testování komunikačních technologií a modelování nových způsobů komunikace v náročném prostředí,“ říká prof. Jan Faigl, vedoucí laboratoře výpočetní robotiky při katedře počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Robopsi SPOT s rukou také na ČVUT významně rozšíří možnosti výzkumu autonomní manipulace bez dozoru člověka, které patří k nejméně probádaným oblastem současné robotiky. „Ve výzkumu je to velká a otevřená oblast. Připravujeme s nimi několik pilotních pro­jektů, při kterých robotická ruka najde uplatnění a bude interagovat s terénem, infrastrukturou a objekty obecně,“ shrnuje za tým robotiků a informatiků z Fakulty elektrotechnické Tomáš Svoboda.

Foto: Petr Neugebauer, FEL ČVUT


 
  

- Inzerce -

Marketplace na vzestupu

KauflandSvět marketplace jenom roste. Experti se shodují: Marketplace se dříve či později stanou dominantním motorem online obchodování. V dalších letech se předpokládá roční nárůst o 30 procent.