facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 5. 5. 2021 - Zdeněk Gric

Prodej PC v prvním kvartálu 2021 rekordně rostl

O bezmála třetinu (při započtení chromebooků dokonce o polovinu) rostly meziročně v prvním kvartále roku 2021 dodávky PC. Rekordní růst, jaký trh nezaznamenal nejméně dvě dekády, jde pochopitelně na vrub pandemie Covid-19. Ta ve svém samotném počátku nejprve dodávky zpomalila, pro dalších dvanáct měsíců ale nástup práce a výuky na dálku vytvořil podmínky přesně opačné.Ostatně konstatují to i analytici Gartneru: „Na růst je třeba nahlížet v kontextu dvou zásadních faktorů: prvním je srovnání s jinými segmenty trhu postiženými pandemií či současnou situací s nedostatkem čipů,“ vysvětluje ředitel výzkumu Mikako Kitagawa, „nebýt chaos a výpadků dodávek na počátku minulého roku, růst v prvním kvartále roku letošního by nejspíše byl nižší. Zároveň ale platí že nedostatek některých komponent opět negativně ovlivňuje stranu nabídky – dodací lhůty PC se u některých výrobců opožďují až o čtyři měsíce. Přestože to výsledná čísla dodávek mohlo přechodně omezit, je na místě očekávat, že poptávka po PC zůstane silná i po uvolnění lockdownů. Pro prodejce a dodavatele bude nicméně obtížné nalézt správnou rovnováhu a nevytvářet nadměrné zásoby.“

Gartner navíc do uváděných čísel nezahrnuje chromebooky, jejichž prodeje v prvním čtvrtletí letošního roku stouply meziročně dokonce trojciferně (o stovky procent) zejména v souvislosti s poptávkou vzdělávacích institucí v severní Americe. Při zahrnutí chromebooků rostl meziročně trh PC o 47 %. Pozice tří hlavních dodavatelů se od předchozího čtvrtletí nezměnila – jedničkou zůstává Lenovo s vysokým meziročním růstem, následováno HP a Dellem, který ovšem rostl výrazně pomaleji než celý trh. Rychleji než Lenovo rostla jen společnost Apple - meziročně bezmála o polovinu (48.6 %).

Trh PC v regionu EMEA rostl podobným tempem jako trh globální. V řadě zemí pokračující či zpřísněné lockdowny dále stimulovaly poptávku po netboocích i chromeboocích zejména v souvislosti se školstvím a domácí zábavou, řada koncových uživatelů také začala řešit upgrady svých zařízení s ohledem na výkon, výdrž baterie nebo velikost obrazovky. Analytici prozatím zveřejnili pouze výsledky předběžné, jež neobsahují data o dodávkách na českém trhu.


 
  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

  

- Inzerce -

Jak ovládnout kamery v chytrém městě?

Přihlaste se na webinář 24. června


MilestoneMěsta se plní dohledovými kamerami. Jen v Praze jich bylo dle údajů z roku 2019 něco přes 2 800. Instalují se za účelem zajištění bezpečnosti občanů, plynulosti dopravy i jako senzory, které pomáhají monitorovat životní prostředí.