Asseco Helios 1
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 3. 1. 2017

Praha 1 přešla na informační systém GINIS

PrahaPočátkem nového roku spustila městská část Praha 1 do ostrého provozu informační systém GINIS Enterprise společnosti GORDIC. Tímto krokem završila přechod z dosavadního systému, který trval s přestávkami zhruba 15 měsíců. Navazoval na zhruba dvouletý interní proces ekonomických, technických a právních analýz posuzujících možné varianty dalšího směřování informačního systému úřadu této městské části.Od zavedení nového systému městská část Praha 1 očekává lepší kontrolu nad finančními transakcemi a z hlediska řízení celého hlavního města by měl být nový systém lépe integrovaný. GINIS Enterprise je již od roku 2010 v provozu jako ekonomický systém Magistrátu hlavního města Prahy, městských částí Praha 2 až 57, pražské městské policie, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, městské knihovny a dalších organizací v rámci tzv. Jednotného ekonomického systému. Ten kompletně pokrývá účetní a rozpočtovou oblast hlavního města Prahy.

„Implementací systému v Praze 1 je zajištěna plná kompatibilita se zmíněným unifikovaným řešením,“ uvedl Václav Pávek, vedoucí projektu za společnost GORDIC. Současně ale upozornil, že na vyhodnocení konkrétních výsledků je podle něho zatím příliš brzy. „GORDIC nefunguje jako dodavatel krabicových řešení, nýbrž kontinuálně poskytuje zákazníkům asistence, konzultace a další podporu provozu po celou životnost systému. Náběh řešení bude pokračovat v různých agendách s ohledem na inventury a uzávěrky. První relevantní hodnocení výsledků se dá očekávat dle našich zkušeností s úřady podobné velikosti zhruba za rok.“

Jako hlavní přínosy řešení Pávek zmiňuje zvýšení garancí přehledného a průkazného hospo¬daření díky nastavení striktních pravidel pro provádění finančních operací a posílení kontrolních mechanismů v ekonomicko-účetní oblasti. Připomněl také, že v rámci projektu implementace zorganizoval GORDIC pro městskou část Praha 1 více než 40 školení a workshopů. „Projekty podobného typu pro nás nejsou žádnou novinkou. Nicméně každá organizace má svá vlastní specifika, daná především interním stavem softwarové architektury, což se plně projevilo i v městské části Praha 1. Realizace tak byla netriviální především v koordinaci hned několika dodavatelů informačních systémů. A to jak ve vytvoření architektury a následném vybudování celé řady nutných integračních vazeb, tak v koordinaci samotného náběhu řešení do ostrého provozu,“ dodává Václav Pávek.


 
  

- Inzerce -

Počítač Spaceborne Computer-2
od Hewlett Packard Enterprise
pomáhá zrychlit průzkum vesmíru

HPESpolečnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) pomůže urychlit průzkum vesmíru a zvýšit soběstačnost astronautů tím, že vůbec poprvé umožní zpracování dat v reálném čase prostřednictvím svého komerčně dostupného řešení edge computing.

  

- Inzerce -

Ulovte a zlikvidujte kyberhrozbu se Sophos Academy!

Moderní kybernetické hrozby nám nedávají na výběr. Organizace se musí proaktivně chránit i pomocí lovců hrozeb. Chcete se také stát skutečným lovcem hrozeb? Zaregistrujte se na Sophos Threat Hunting Academy 2021.