facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 19. 10. 2017

Podnikové služby v ČR rostly o 19 procent

Obor podnikových služeb pokračuje v České republice v rychlém růstu. Počet center vzrostl meziročně o 10 %, počet zaměstnanců segmentu o 19 %. Celkem 220 společností, které z ČR poskytují podnikové služby do celého světa, zaměstnává již 89 000 lidí a na HDP České republiky se podílí 5 %. Nejnovější průzkum trhu prezentovala asociace ABSL na své výroční konferenci, která v Brně přivítala zhruba 500 účastníků.



„Letošní průzkum ukázal dva významné trendy. Tím prvním je zvyšování odbornosti center, tím druhým sílící IT specializace,“ uvedl Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje a zastupuje firmy z oboru podnikových služeb. „Již 47 % českých center podnikových služeb poskytuje IT služby a 89 % zvyšuje kvalitu a odbornost poskytovaných procesů. V ČR již dávno nejde kvantitu a jednoduchou transakční práci, investoři sem naopak situují stále kvalifikovanější práci a procesy,“ dodal. I tento fenomén úzce souvisí s technologiemi. Centra čile zavádějí robotickou automatizaci procesů, aby se lidé mohli soustředit na výzkum a vývoj, komunikaci se zákazníky či designování nových služeb.

Technologie robotické automatizace či strojového učení a umělé inteligence představují jeden z hlavních hnacích motorů expanze celého segmentu, alespoň částečně je využívá již 75 % českých center podnikových služeb. V tuto chvíli dokáží tyto technologie poskytovat výkon srovnatelný s výkonem 1500 lidí.

V centrech podnikových služeb nepotřebují zaměstnanci jen expertní znalosti, ale i jazykovou výbavu – celkem se v centrech hovoří 31 jazyky, prim hrají ty evropské. Potřebné jazykové kompetence pomáhají centrům nabízet i cizinci, kteří již tvoří celých 35 % všech zaměstnanců českého segmentu podnikových služeb. Meziročně jejich počet vzrostl o téměř o 5000.

Kromě samotného segmentu podnikových služeb vykazuje růst i asociace ABSL. Jejím hlavním úkolem je vytvořit platformu pro lepší spolupráci a předávání zkušeností mezi členy sdružení, hájit jejich zájmy a vytvářet lepší podnikatelské prostředí. Asociace si rovněž klade za cíl pomáhat růstu firem, které na našem trhu již působí, a podporovat nově přicházející investory.

Hlavní akcí roku, kterou asociace pořádá, je její výroční konference. která letos přilákala téměř 500 účastníků z řad zahraničních investorů a managementu místních center podnikových služeb. Díky ABSL Akademii se však letos poprvé účastní i vybraní zaměstnanci, kteří chtějí v oboru dále rozvíjet svou kariéru, a studenti, kteří mají zájem zjistit, jak se nejlépe připravit na práci v době robotů a umělé inteligence.


 
  

- Inzerce -

Digitalizace výroby teoreticky i prakticky

IT Systems 9/2022Aktuální vydání IT Systems je věnováno především automatizaci a digitalizaci průmyslu. Daniel Bičík ze SAPu popisuje, jak nejefektivněji využít AI ve výrobě od designu až po servis. Kristin Poulton z QAD se věnuje problematice plánování kapacitních požadavků a jeho využití ve výrobě. Jan Hofman z QI GROUP ukazuje, že cestou k optimalizaci výroby je dobře sladěný tandem systémů MES a ERP.

  

- Inzerce -

Umělá inteligence od Infor pomohla ve společnosti Zeelandia vyřešit produktová doporučení a cenotvorbu

Zeelandia Group je globální výrobce pekařských přísad. Byla založena roku 1900 H. J. Doelemanem, nej­mlad­ším synem holandského peka­ře, a její centrála sídlí v Zierikzee (Nizozemsko). Po celém světě zaměstnává přes 3 000 zaměst­nan­ců, působí ve více než 30 zemích a prodává do cca 100 zemí světa. Na český trh vstoupila Zeelandia v roce 2000 akvizicí společnosti Lactoprot Bohemia.