facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Obchodníkům United Bakeries pomáhá nový CRM systém

United Bakeries, ilustračníUnited Bakeries, největší pekárenská skupina v České republice vystupující pod značkami Odkolek, Delta, Toasttip a Cerea, se rozhodla zlepšit řízení svých obchodních procesů. Implementovala proto nové komplexní CRM řešení pro správu obchodních, marketingových i distribučních činností. Zvolila přitom systém myAVIS NG od společnosti KVADOS.Díky implementaci systému myAVIS NG nemusí obchodníci United Bakeries nadále vést papírovou dokumentaci nebo pracovat s excelovými tabulkami. Systém je samozřejmě plně mobilní, takže veškeré údaje o zákaznících a potřené kontakty naleznou obchodníci na jednom místě, přímo v terénu pak mohou aktualizovat data nebo do systému vložit fotografie. Práce obchodního týmu se tím výrazně zjednodušila a zefektivnila. Přínosem pro obchodníky i manažery je kromě evidence a sledování objednávek také možnost kontroly stavu přepravek u zákazníků nebo znalost jejich platební morálky.

Nové CRM řešení společnost United Bakeries implementovala v průběhu loňského roku po pečlivém výběrovém řízení. Vedle základního modulu systému myAVIS NG byly implementovány jeho moduly Obchod, Logistika, CRM a Finance. Systém je provozovaný v datovém centru KVADOSu, takže IT oddělení United Bakeries nemusí řešit jeho provoz a o to více se může věnovat uživatelům.

Nástroj myAVIS NG slouží v United Bakeries více než 30 obchodním zástupcům, kteří tak mají přístup k manažerským datům a nastavením na závislém i nezávislém trhu. Dodá jim například informace o pohledávkách, termínech závozu, kontrolách distribuce nebo objednávkách. Umožňuje mapovat potenciál trhu i získávání nových zákazníků. Prostřednictvím mobilních reportů mohou obchodníci v terénu sledovat, jak se jednotliví zákazníci podílejí na celkovém obratu nebo na obratu v dané skupině sortimentu, na závazcích, zobrazit si graf neuhrazených faktur s intervalem po splatnosti nebo vývoj platební kázně. V jednotlivých obchodních sítích mohou uživatelé provádět kontrolu vystavení jednotlivých produktů, nabídnout promoakce, tisknout doklady nebo reklamovat.

K užitečným reportům myAVIS NG patří také komplexní denní výkaz návštěv, sumáře objednávek, pokrytí zákazníků návštěvami, zobrazení frekvence návštěv a další.


 
  

- Inzerce -

CyberSec Forum Bratislava 2022

CyberSec Forum 2022Zveme vás na COMGUARD CyberSec Forum do bratislavské­ho hotelu Clarion. Přijďte se podívat na sou­ča­s­né možnosti zabezpečení IT infra­struk­tu­ry. Čeká na vás den nabitý prezen­tacemi o nejnovějších tren­dech v oblasti bez­peč­nos­ti reflek­tu­jí­cí potřeby dnešní nejisté doby. Můžete se těšit na zajímavá témata, networking a doprovod­ný program. Bude také prostor pro dotazy a konzultace.

  

- Inzerce -

Jak BI a controlling pomůže zlepšit výkon výrobní společnosti

Běžná praxe ve výrobním pod­ni­ku: Obchodní ředitel hodnotí výkonnost týmu, rentabilitu zákazníků a produktů. Výrobní ředitel hlídá efektivitu vytížení zdrojů a správnost kalkulací. Ředitel nákupu a logistiky sleduje zajištění materiálem a kvalitu dodavatelů. Finanční ředitel zajišťuje financování a analyzuje hospodářský výsledek.