facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 23. 4. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová verze PS IMAGO PRO nabízí maticový dashboard

V těchto dnech vychází nová verze SW PS IMAGO PRO 10, což je statistické a grafické rozšíření programu IBM SPSS Statistics, které obsahuje nástroje pro zjednodušení vybraných základních procedur, další typy grafů a výstupních procedur. Verze 10 přináší nové procedury pro datové operace, ale také zcela nový typ vizualizace – maticový dashboard.PS IMAGO PRO 10 je vybaven nejnovějším analytickým nástrojem IBM SPSS Statistics 29.0.2, který obsahuje nové procedury jako jsou parametrické regresní modely přežití, proceduru pro výpočet percentilů, vylepšené procedury lineární regrese, ROC křivky a jiné. Kromě vylepšení analýzy dat se zlepšil také výkon a kompatibilita softwaru vzhledem k nejnovějším operačním systémům Windows i macOS.

Nová verze PS IMAGO PRO 10 přináší nové procedury a grafy, jako je například SCALE GRAPH – procedura analyzuje pomocí speciálního sloupcového grafu jednu nebo více proměnných měřených na stejném měřítku. Zároveň také umožňuje integraci s externím úložištěm Microsoft SharePoint, což umožňuje uživatelům připojit se k této platformě pro sdílení obsahu přímo z rozhraní programu. Po vytvoření dashboardu v systému PS IMAGO PRO může být přímo publikován na Microsoft SharePoint.

Celá řada novinek už je obsažena i v základním softwaru IBM SPSS Statistics 29.0.2. Významným vylepšením je přidání nové záložky Overview do datového okna, která poskytuje informace o datovém souboru. Jedná se o souhrn typů proměnných, podíly chybějících pozorování, základní analýzu jednotlivých proměnných pomocí grafů a souhrnnými statistikami na základě definice úrovně měření.

Software PS IMAGO PRO dodává společnost ACREA.


 
  

- PR -

Wittmann zálohuje a chrání svá data s Acronis Cyber Protect Cloud

Skupina WITTMANN Group se sídlem ve Vídni působí na celém světě. Prostřednictvím 10 výrobních závodů v 6 zemích a 37 poboček je zastoupena na všech důležitých světových trzích plastikářského průmyslu.

  

- PR -

Chytřejší sítě, bezpečnější firewally

Role AI ve firewallech a cloudové platformě Nebula od Zyxel Networks


V poslední době se neustále mlu­ví o umělé inteligenci a o tom, jak všechno změní. Ve spo­leč­nos­ti Zyxel Networks jsme toho názoru, že ačkoliv umělá inte­li­gen­ce bude nepochybně hrát stále větší roli, nepředstavuje vlastně úplnou novinku. Umě­lou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) totiž naše platforma Nebula pro správu sítí v cloudu používá už nějakou dobu.