facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Nová verze cloudové platformy Huawei FusionSphere 3.1

Společnost Huawei představila novou verzi své cloudové platformy FusionSphere 3.1. Jde o virtualizační nástroj, která umožňuje konsolidovat v podnikových datových centrech fyzické i virtuální prvky IT infrastruktury. Huawei FusionSphere 3.1 podporuje různé scénáře nasazení. Může být použit k vytvoření soukromých (privátních), veřejných i hybridních cloudů. Zdroje v datovém centru dynamicky přiděluje podle požadavků na výkon, spolehlivost, dostupnost a bezpečnost jednotlivých služeb.Systém FusionSphere vyžívá hierarchickou architekturu a jeho hlavními součástmi jsou nástroje FusionCompute a FusionManager.Komponenta FusionCompute je hypervizor, který virtualizuje vlastní hardwarové prostředky a implementuje sdílení zdrojů. Umožňuje převést zdroje fyzických serverů (procesory, paměť vstup/výstup...) na abstraktní virtualizovanou vrstvu a tyto zdroje pak centrálně řídit, plánovat a přidělovat. FusionCompute podporuje pružné dynamické přidělování zdrojů, horké zálohy a živé migrace virtuálních strojů. Novinkou v aktuální verzi je funkce Virtual Extensible LAN (VXLAN) vylepšující virtualizaci na úrovni sítě, inovováno bylo mapování úložných systémů SAN. Součástí hypervizoru FusionCompute je také monitoring nebo správa logů (protokolů), jednotné řízení zabezpečení i virtuální firewall.Komponenta FusionManager představuje softwarové řešení pro správu cloudu, které umožňuje řízení na úrovni fyzických i virtuálních zdrojů i jednotlivých služeb – spravovat lze takto hardware, hypervisory i aplikace, a to bez ohledu na to, zda jde o produkty Huawei nebo jiných výrobců. FusionManager automaticky detekuje zdroje (racky, subracky, servery, blade servery, úložné systémy, přepínače...) včetně jejich topologie v rámci sítě. Podporuje funkce jako je monitoring, tvorba reportů, sledování výkonu, korelování událostí a správa životního cyklu na úrovni fyzických i virtuálních zdrojů. FusionManager také poskytuje rozhraní pro spolupráci s dalšími systémy (Huawei Open API, Cloud Storage API, OpenStack).
Platforma FusionSphere obsahuje také komponenty pro obnovu po havárii UltraVR a komponentu pro zálohování dat HyperDP.


 
  

- Inzerce -

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

  

- Inzerce -

Česká IT společnost ALEF posiluje v Rumunsku partnerství s F5

ALEFČeská společnost ALEF, jeden z největších dodavatelů informačních technologií v České republice a na několika dalších evropských trzích, se stala distributorem společnosti F5 a jejích bezpečnostních řešení pro Rumunsko. Posiluje se tak více než devítiletý vztah mezi oběma firmami na Slovensku, v Maďarsku a České republice.

Helios
- inzerce -