průmysl, výroba, sklady…
facebook
Aktuality -> Analýzy - 8. 4. 2019 14:08

Na porušování GDPR si zatím příliš nestěžujeme

GDPRPodle advokátní kanceláře DLA Piper bylo v Evropě oznámeno už více než 59 000 případů porušení zabezpečení osobních údajů. Nejvíce to bylo v Nizozemsku, kde lidé nahlásili 15 400 případů, nejméně pak v Lichtenštejnsku s pouhými 15 případy. Česká republika se pohybuje se svými 290 oznámeními ve spodní třetině Evropské unie.Data vyplývají z prvního komplexního průzkumu pokut a nahlášených případů porušení zabezpečení osobních údajů v EU, který mapuje období prvních osmi měsíců od začátku platnosti evropského obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Po Nizozemí patří k zemím s největším počtem oznámení Německo s 12 600 nahlášených případů porušení zabezpečení osobních dat a Spojené království s počtem 10 600 případů. Naopak nejméně případů proběhlo po Lichtenštejnsku na Islandu, kde došlo k 25 oznámením, a Kypru s 35 oznámeními. Česká republika se umístila ve spodní třetině všech zemí EU.

Při převedení počtu případů porušení na počet obyvatel má nejaktivnější oznamovatele Nizozemsko, Irsko a Dánsko, zatímco nejméně oznámení na hlavu vykazuje Řecko, Itálie a Rumunsko. Nejviditelnější rozdíl lze pozorovat mezi Itálií a Nizozemskem, kdy na 100 000 Italů připadá pouze 0,9 případů nahlášení porušení zabezpečení osobních údajů, zatímco na stejný počet Nizozemců připadá 89,8 případů nahlášení. 

Petr Šabatka Petr Šabatka, DLA Piper

Za porušení ochrany osobních údajů již bylo uděleno 91 pokut. Nejvyšší pokuta se týkala zpracovávání osobních údajů bez platného titulu. Nejvíce udělovaly pokuty německé úřady, celkem šlo o 64 pokut. “Můžeme tak například pozorovat, že úřad LfDI ze spolkové země Bádensko-Württembersko pokutoval společnost částkou 20 000 Eur za nedostatečně provedené zašifrování hesel zaměstnanců, které vyústilo v únik osobních údajů, a stejný úřad nyní v lednu 2019 pokutoval jinou společnost částkou 80 000 Eur za únik zdravotních dat na internet,” přibližuje problematiku Šabatka ze společnosti DLA Piper. 

Ve srovnání s Německem jsou pokuty v ostatních státech nižší (pod 5 000 Eur). Je zde tedy zjevný trend začínat s vymáháním pravidel dle GDPR postupně, cestou nižších pokut či jiných sankcí. V České republice se sankce dle GDPR zatím týkaly pouze dvou subjektů - v jednom případě došlo k napomenutí, ve druhém k udělení (prozatím nepravomocné) sankce 10 000 korun.


 
  

DMS - Jenom další zkratka, nebo účinné řízení dokumentů?

DMSVšechny firemní dokumenty, ať už ty písemné, nebo elektronické, mají svůj životní cyklus, a občas i tak trochu žijí svým vlastním životem. Někdo pomůže dokumentu na svět, jiný ho upravuje, pak přichází kolečko připomínkování, až dokument dozraje ke svému schválení nebo zaslání adresátovi.

  

- Inzerce -

Uživatelsky jednoduché rozvrhování výroby

ComesPlánování a detailní rozvrhování výroby je řešeno v průmyslových podnicích různými přístupy za pomocí SW aplikací od těch nejjednodušších až po nejsložitější. Všechna řešení mají své výhody a nevýhody, velké specializované balíky obvykle obtížnou implementaci, vysoké náklady a jsou uživatelsky náročné na ovládání. Některé ERP systémy rovněž obsahují funkce plánování výroby, obvykle zpracované tabulkovou formou.