facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 11. 4. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Na implementaci AI je Česko připravené, musí ale najít odvahu

AIV Evropské unii začala platit no­vá pravidla pro využití AI ve fir­mách. S pravidly padla legislativ­ní bariéra v podnikovém využívá­ní AI a je na českých manaže­rech, aby zvedli hozenou rukavi­ci. Mají na to odvahu a jsou jejich firmy připravené na implementaci AI ve svých procesech?Nově zavedená pravidla pro AI zvýší požadavky na transparentnost, dodržování etických a právních norem, zabezpečení a ochranu uživatelů a jejich dat u firem, které využívají nástroje umělé inteligence. Tímto způsobem pravidla přispívají k „pročištění“ trhu tím, že eliminují nástroje, které nesplňují nově stanovené evropské normy. Poskytovatelé AI řešení budou muset prokázat, že jejich produkty a služby jsou navrženy a provozovány s důrazem na etické zásady, právní shodu a zabezpečení.

O jaká pravidla jde? Pokud firmy budou používat AI, mají například povinnost zahrnout do vývoje svých systémů prvky ochrany soukromí a zároveň poskytovat uživatelům úplné informace o tom, jak jsou jejich osobní data zpracovávána v souladu s GDPR normou.

Dalším příkladem mohou být například kreativní či marketingové firmy. Pokud ve svých materiálech budou používat AI generovaný obrazový obsah, budou povinny o tom informovat. Cílem pravidel je vytvořit prostředí, kde se nebude třeba management firmy bát experimentovat s AI nebo ji zavádět do procesů, ale zároveň bude vysoce transparentní ve vztahu k jejímu využívání.

„Evropská pravidla jsou první svého druhu na světě a poskytují nám jistý náskok, který může ovlivnit i další země mimo EU. Cílem je zvýšit důvěryhodnost a bezpečnost nástrojů umělé inteligence pro jejich uživatele, čímž se podporují inovace a efektivita ve vztahu k vývojářům a tvůrcům AI technologií. Kromě toho zelená v legislativě konečně může mnoha manažerům poskytnout dlouho očekávaný rámec pro zákonnou regulaci, zvýšit důvěryhodnost a dát odvahu k dalšímu rozvoji, a tím i zvýšit bezpečnost,“ vysvětluje Zuzana Kubíková z poradenské společnosti RSM.

Zuzana Kubíková
Zuzana Kubíková

Česko není v implementaci AI nijak výrazně pozadu. Kvalita českých dodavatelů know-how v oblasti využití AI je na vysoké úrovni a umělá inteligence a inovace v ní si hledají cestu skrz český trh i šedivým způsobem.

Potenciál tedy máme a know-how taky. S jasně nastavenými pravidly a legislativním rámcem tak zbývá poslední velká bariéra, a tou jsou firmy samotné. Jejich digitalizační procesy jsou velmi pozadu a bez řádné digitalizace je práce s AI skoro nemožná.

TŘÍDY AI PŘI­PRA­VE­NOS­TI PODLE RSM Podíl firem v dané třídě Tech­no­lo­gic­ká při­pra­ve­nost ma­na­ge­men­tu v dané třídě
T1 – bez aktuál­ní­ho AI poten­ciá­lu 32 % 5 %
T2 – s AI poten­ciá­lem v dílčích pro­ce­sech 20 % 15 %
T3 – efek­tiv­ní imple­men­ta­ce AI 30 % 45 %
T4 – AI jako zásad­ní milník pro rozvoj 12 % 75 %
T5 – AI jako sou­část auto­ma­ti­za­ce 6 % 90 %

Úrovně implementace AI ve vazbě na digitalizaci podniku. Podle RSM se 52 % firem řadí do kategorie digitalizace 1 a 2, což znamená, že jsou buď zcela nedigitalizované, nebo digitalizovány pouze minimálně.

„Problémem je, že implementace AI vyžaduje co největší digitalizaci firmy. A k tomu je potřeba management, který má odvahu a vůli tyto procesy dotáhnout do konce. Někteří manažeři z naší zkušenosti ještě pořád doufají, že je umělá inteligence jen chvilkový trend, který pomine a věci se pak vrátí do nějakého takzvaného normálu. V tom se ale hrubě mýlí, protože doby výmluv končí. Ti, kteří to myslí s budoucností vážně, by se do digitalizace a implementace AI měli pustit už teď, nejlépe najednou,“ dodává Zuzana Kubíková.

Aktuálně vzniká program národní podpory pro implementaci AI ve firmách, jeho detaily však zatím nejsou známé. Důležité ovšem je, aby se na něj firmy a jejich manažeři nespoléhali. Snoubení digitalizace a využití AI budou muset nastartovat a dotáhnout sami, pokud chtějí na trhu uspět. Firmy, které čekají na generační obměnu manažerů, tahají za nejkratší konec provazu, protože i jen dva roky jsou na poli AI ohromnou ztrátou času.

Zdroj: RSM


 
  

- PR -

Wittmann zálohuje a chrání svá data s Acronis Cyber Protect Cloud

Skupina WITTMANN Group se sídlem ve Vídni působí na celém světě. Prostřednictvím 10 výrobních závodů v 6 zemích a 37 poboček je zastoupena na všech důležitých světových trzích plastikářského průmyslu.

  

- PR -

Jak si vedou české firmy v kybernetické bezpečnosti

Praktické zkušenosti z oblasti etického hackingu a penetračního testování


Komplexní zabezpečení pod­ni­ko­vé infrastruktury, počínaje výpočetními systémy přes úložná řešení, až po komunikační linky není jednoduchá záležitost. S větší či menší úspěšností se o to snaží každá organizace.