facebook
Aktuality -> Analýzy - 20. 4. 2020 - Zdeněk Gric

Multicloud je jednoznačným přínosem, zbývá ale ještě mnoho práce

Společnost Dell Technologies vydala studii, která se zabývala multicloudem z hlediska složitosti, nákladů a přínosem konzistentnosti takových prostředí pro podnik. Ze studie vyplývá řada závěrů a poznatků, které mohou být užitečné pro ty, kteří právě formulují svoji cloudovou strategii. Jednoznačně také potvrzuje to, co jsme dosud mohli pozorovat na trhu. Poukazuje na propast mezi potenciálními přínosy a dnešní realitou cloudových implementací. Celých 80 % respondentů – vyšších IT manažerů ve středních a velkých firmách – tvrdí, že považují hybridní cloud za vysoce přínosný. Pouhých 5 % však uvádí, že se jim podařilo dosáhnout cíle vybudovat konzistentní hybridní cloud.Z tohoto rozporu vyplývá, že firmy si přínosy uvědomují, ale čeká je ještě mnoho práce, aby dokázaly vše pojmout uceleným a efektivním způsobem. Dosud lidé ke svým cloudovým strategiím často nepřistupovali s ucelenou, promyšlenou, centralizovanou strategií. Téměř všechny firmy zaváděly multicloud decentralizovaným způsobem a nechávaly procesu volný průchod. Nyní do něj musí vnést logiku a uplatnit jednotný přístup v celé organizaci.

Rostou rozdíly mezi konzistentním a nekonzistentním hybridním cloudem

Data odhalují i další zajímavé trendy. Ukazuje se, že konzistentnost je cesta ke zjednodušení správy IT, a že přínosy jsou podstatně významnější než několik ušetřených hodin práce. Mezi nejzajímavější závěry vyplývající ze studie patří:

  • Konzistentní správa jako jednoznačná cesta ke snížení nákladů. Respondenti očekávají, že IT nástroje pro konzistentní správu privátního a veřejného cloudu sníží náklady v průměru o 19 %. 
  • Konzistentní správa cloudu přináší úsporu času. Respondenti jsou přesvědčeni, že by jim konzistentní správa cloudu přinesla úsporu v průměru 70,5 hodin.
  • Data jsou ve větším bezpečí, je-li ochrana konzistentní. Od případného využití nástrojů pro konzistentní správu infrastruktury v privátním a veřejném cloudu respondenti očekávají v průměru 30% snížení počtu případů narušení bezpečnosti, výpadků aplikací nebo jiných událostí s dopadem na data uložená ve veřejném cloudu. Organizace s roztříštěným cloudovým prostředím zažily za posledních 12 měsíců 3,6krát více bezpečnostních incidentů a problémů s dostupností souvisejících s cloudem.
  • Přínos i pro vývojáře. 96 % dotázaných očekává, že konzistentní správa privátního a veřejného cloudu usnadní vývojářům uvolňování kódu do produkčního nasazení. 
  • Nečekaný zdroj inovací. 74 % dotázaných očekává, že konzistentní správa privátního a veřejného cloudu urychlí tempo inovací. Z veškerých poznatků vyplývá, že centralizace cloudové strategie a zavedení nástrojů pokrývajících všechna cloudová prostředí je přínosem pro IT, ale největší užitek mohou mít koncoví uživatelé a podnik jako takový. Firmy, které investovaly do správné lokální infrastruktury – moderní, výkonné a konzistentní – posílily svoji pozici na trhu a zlepšily obchodní výsledky.

Studie vychází z průzkumu mezi 1257 IT manažery v 11 zemích a porovnává konzistentnost řízení provozu ve veřejném cloudu a moderní lokální privátní cloudové infrastruktuře. Plné znění studie najdete zde.


 
  

- Inzerce -

Na dokumenty se musí chytře

Po staru to jde taky, ale …


OnlioV civilizovaném světě bychom jen stěží našli organizaci, která by nepracovala s dokumenty. S interními i s nezbytnými pro komunikaci s okolím. Navíc také platí, že množství zpracovávaných dokumentů neustále roste.

  

- Inzerce -

Chytře na odečty energií

EnewiPotřebujete vzdáleně odečítat data z elektroměru, vodoměru nebo plynoměru? Potřebujete ze sebraných hodnot vystavovat faktury? Potřebujete vzdáleně odečítat hodnoty z teploměru, vlhkoměru, tlakoměru, čidla osvitu nebo z jiného čidla environmentálních veličin? Nebo dokonce na základě těchto hodnot dálkově sledovat nebo ovládat jiná zařízení?