facebook

Monitoring výkonnosti aplikací v praxi: případy užití

FlowmonV předchozích dvou dílech našeho seriálu (zdezde) jsme se věnovali vymezení network-based přístupu k řízení výkonnosti aplikací a požadavkům, které na tyto nástroje moderní IT prostředí klade. Podívejme se teď na konkrétní příklady implementací řešení Flowmon APM, abychom získali lepší představu o využití a přínosech aplikačního monitoringu v praxi.


V České republice používají Flowmon APM instituce a podniku z různých segmentů - banka Air Bank, město Brno, Oborová zdravotní pojišťovna nebo distribuční společnost AT Computers. Největší přínos nástrojů pro monitoring výkonnosti aplikace lze jednoznačně vidět při správě aplikací psaných na míru. Ty zpravidla nejsou natolik optimalizované, jako generické aplikace používané globálně miliony lidí. Mimo počáteční optimalizace výkonu a odstraněních výskytu chyb, lze pomocí APM snadno ověřit dopad nasazení nových verzí a samozřejmě průběžně vyhodnocovat chování aplikace během jejího životního cyklu.

Podívejme se na dva reprezentativní příklady implementace a případy užití řešení Flowmon APM.

Vitakarta Online Oborové zdravotní pojišťovny

Výpadek nebo nesprávná funkčnost zákaznického systému může způsobit nejen diskomfort uživatele. V případě opakovaných problémů také poškozuje dobrou pověst, zapříčiňuje odchod návštěvníků (zákazníků) ke konkurenci a s tím spojené finanční ztráty. Typickými uživateli performance monitoringu jsou proto firmy a instituce provozující důležité webové B2C aplikace a služby, jako jsou internetové bankovnictví, herní servery, e-shopy, nebo moderní zdravotnická zařízení.

Jedním takovým je i Oborová zdravotní pojišťovna (OZP), která pro zvýšení komfortu svých klientů provozuje portál Vitakarta Online. Díky Vitakartě si klienti mohou vyřešit řadu věcí online a ušetřit tak cestu a čas strávený na pobočkách. Portál má desítky tisíc uživatelů, kteří si skrze něj vyřizují například změnu osobních údajů, sledují přehled čerpané zdravotní péče, využívají asistenční služby apod.

Pro zajištění spolehlivého chodu této služby, a také pro monitoring interních aplikací, OZP nasadila Flowmon APM, který permanentně měří klíčové výkonnostní charakteristiky pro každou požadovanou transakci a reportuje plnění/neplnění stanoveného SLA. „Odezva aplikace a spokojenost uživatelů je pro nás absolutní prioritou. Díky Flowmon APM jsme identifikovali úzká místa, jejichž optimalizací jsme dosáhli zrychlení doby odezvy aplikace v desítkách procent. Navíc jsme schopni vše doložit konkrétními čísly a reporty o plnění SLA,“ komentoval nasazení aplikačního monitoringu Jan Devetter, vedoucí IT oddělení OZP.

OZP může díky Flowmon APM zajistit a kontrolovat vysokou dostupnost a spolehlivost svých aplikací. Po implementaci řešení došlo ke zrychlení odezvy aplikace Vitakarta Online v desítkách procent a uživatelé portálu mohou bez zbytečných prodlev, čekání a aplikačních chyb realizovat požadované činnosti nebo získat hledané informace.

Optimalizace interní aplikace: AT Computers

Fungování většiny firem se dnes neobejde bez interních systémů a aplikací (typicky ERP, CRM, WMS ale i jakékoliv jiné, specificky zaměřené interní systémy), které se typicky skládají z aplikačních a databázových serverů. Taková architektura bohužel mnohdy komplikuje přesné určení výkonnostního problému. Pokud nastane, dochází k prostojům, poklesu produktivity a často zastavení celého „byznysu“ firmy.

Pro optimalizaci svých interních i zákaznických systémů nasadila Flowmon APM společnost AT Computers, jedna z největších distribučních firem v oblasti informačních technologií v regionu Česko-Slovensko-Polsko. APM zde pomáhá zejména vývojovému týmu při nasazování nových verzí aplikace pro on-line distribuci. Poskytuje mu přehled všech zaznamenaných chybových stavů včetně detailů konkrétních požadavků, které tyto chybové stavy způsobily. Při nasazení nové funkcionality aplikace ATC Business Link je možné sledovat výkonové parametry této funkcionality i vliv na aplikaci jako celek. Hlavním přínosem je tak zvýšení efektivity práce a předcházení případným problémům.

„Flowmon APM nám přináší spoustu nových informací o našich stěžejních webových aplikacích, které jsme doposud neměli, nebo bylo velmi pracné je získat. Sledování online provozu nám pomáhá nejen v řešení aktuálních problému, ale i v optimalizacích výkonu aplikací, které ocení naši zákazníci,“ říká Tomáš Wojnar, senior software engineer společnosti AT Computers.

Závěrem

Řízení výkonnosti aplikací prostřednictvím network-based přístupu je moderní, nákladově efektivní řešení pro zákazníky, kteří chtějí jednoduše monitorovat své webové aplikace a kteří zároveň nepotřebují viditelnost až na úroveň aplikačního kódu (taková viditelnost je doménou agentních řešení). Hlavním přínosem tohoto přístupu je schopnost identifikovat výkonnostní problémy kritických aplikací způsobené na úrovni webové aplikace, sítě a databáze. Jednoduchost nasazení, škálovatelnost a neinvazivnost činí z Flowmon APM nástroj přinášející benefity napříč IT oddělením.

Artur Kane Artur Kane
Autor článku působí jako Lead Educational Specialist společnosti Flowmon Networks. Na své pozici je zodpovědný za vzdělávání obchodního kanálu společnosti a šíření povědomí o Flowmon technologiích.