facebook
Aktuality -> Analýzy - 26. 6. 2019 13:09

Konference Info Security Europe odhalila změnu priorit v oblasti bezpečnosti

SodatInfo Security Europe je největší evropské akce pro odborníky z oblasti kyberbezpečnosti. Je to konference, kde se sejdou prakticky všechny firmy, které v kyberbezpečnosti na globální úrovni něco znamenají. K vidění jsou různé druhy řešení od antivirů, přes síťový monitoring po celou škálu DLP řešení a přístupů. Akce se letos v Londýně zúčastnilo více než 400 dodavatelů nejrůznějších řešení a mezi hlavní téma patřil proaktivní přístup v kyberbezpečnosti, který využívá machine learning, cloud vs. interní servery a bezpečnost IoT.Konference se zúčastnili také odborníci ze společnosti SODATSW a odnesli si několik zajímavých postřehů. Například Jan Vobruba popisuje, že: “Rétorika v oblasti bezpečnosti se mění, to jsme na výstavě jasně viděli. Důležitější než nastavovat v první řadě restrikce je počáteční zmapování fungování organizace. Pro firmy je důležitá především vizibilita,  tj. kde jsou jejich citlivá data, kdo k nim má přístup a jak se pohybují mimo firmu. Díky zmapování prostředí je systémy upozorní na problematická místa, ty pak mohou dále řešit. Taková politika však neomezuje zaměstnance v jejich práci, pouze chrání důležitá data a know how společnosti.”

Často řešeným tématem poslední doby je také cloud a online uchovávání dat. “Na západě nemají firmy problém s uchováváním dat v cloudu. Důvěřují i veřejným variantám, které provozuje například Amazon nebo Microsoft. U nás je ale situace jiná. Velké společnosti mají spíše konzervativní přístup ke cloudu. Raději preferují vlastní data centra, případně využívají lokálního cloud/hosting providera jako je například Algotech, DataSpring, VS Hosting nebo G2. Cloudové služby, které poskytuje například Microsoft nebo Google tím pádem moc nevyužívají,” dodává Martin Jansa ze SODATSW. Menší a střední podniky jsou podle něj v tomto ohledu flexibilnější a stejně jako na západě se přechodu na cloud neobávají.

Firmy se také soustředí čím dál více na kvalitu vyhodnocování rizik. Trendem v bezpečnosti jsou tak proaktivní prvky fungující na principu machine learningu. “Vývoj bezpečnostních produktů jde směrem, kdy jsme schopni identifikovat hrozbu bez nutnosti neustále sledovat všechny systémy. To je možné ve chvíli, kdy systém proaktivně vyhodnocuje chování uživatelů a pohyb dat a upozorní na incident bez potřeby zásahu člověka,” dodává Jan Vobruba.


 
  

- Inzerce -

PC HELP, a.s. představuje Business Intelligence v edici iNUVIO HELIOS Orange

V poslední době velice často využívaná zkratka BI nejen mezi manažery středních a velkých organizací. BI neboli Business Intelligence je označení pro analytické a reportingové firemní aplikace, které shromažďují a zpracovávají veškerá firemní data včetně dat budoucích - plánovaných. Cílem těchto aplikací je vytvoření takových uhlů pohledů na shromážděná data, které následně napomáhají manažerům rozhodovat o další strategii firmy.