Asseco Helios 2
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 9. 1. 2017

Informační systém pro finskou celní správu dodá česká Solitea

Solitea, vykládka kontejnerůČeská softwarová společnost Solitea Business Solutions (SBS) dodá a zajistí provoz nového celně-deklaračního informačního systému pro finskou celní správu (TULLI). Cílem projektu je implementovat do roku 2020 informační systém podle nové celní legislativy EU, maximálně automatizovat celní procesy a v následujících letech zajistit novému systému podporu a údržbu. Objem zakázky dosahuje bezmála 600 milionů korun. Na implementaci systému se bude podílet široký tým o desítkách expertů z české i finské strany.Výběr dodavatele nového celně-deklaračního systému probíhal formou vícestupňového soutěžního dialogu. První fáze soutěže začala v listopadu 2015 a jejím cílem bylo sestavení shortlistu, seznamu firem plnících požadované kvalifikační předpoklady, mezi které patřily mimo jiné požadavky na prokazatelné zkušenosti s celní problematikou. Kvalifikační kritéria splnily jen dvě firmy z přihlášených.

V druhé fázi soutěže se zadavatel detailně zajímal o nabízené řešení, seznámil se s členy řešitelského týmu, jejich odbornými znalostmi, s postupy firmy při vedení projektů, vývoji softwaru, poskytování podpory informačních systémů a v neposlední řadě se schopností splnit náročné bezpečnostní požadavky. Na základě jednání s oběma uchazeči zadavatel sestavil konečnou verzi zadávací dokumentace a vyzval oba uchazeče k podání finálních nabídek.

Na konci října 2016 vyhodnotil zadavatel nabídku společnosti Solitea Business Solutions jako nejvhodnější a smlouva na téměř 22 milionů EUR byla podepsána 14. 12. 2016. Majoritní část projektu dodá Solitea Business Solutions, finsky mluvící experty a informace týkající se specifik finského prostředí pak zajistí jako subdodavatel společnost Fujitsu Finland. Vedle toho bude na projektu pracovat i česká firma Transoft, která je dlouholetým partnerem SBS pro specifickou část celního systému.

Dodávaný systém bude postaven na technologiích firmy Microsoft a má nahradit stávající technologicky heterogenní informační systém novým integrovaným a technologicky homogenním řešením. Postupně budou implementovány vzájemně propojené klíčové systémy pro jednotlivé celní režimy pro dovoz, vývoz a tranzit zboží silniční, železniční, leteckou i námořní přepravou. Dále bude dodána řada podpůrných systémů, jako například Kvóty (ochrana hospodářských zájmů země prostřednictvím omezení množství dovezeného/vyvezeného určitého druhu zboží), Surveillance (speciální dohledy nad předem vydefinovaným druhem zboží) nebo Systém pro výpočet celního dluhu (clo, DPH, spotřební daň).

Solitea Business Solutions již realizovala projekty pro celní správy České republiky, Srbska a Turecka. V oblasti celních systémů tak disponuje uceleným řešením pokrývajícím klíčové části celně-deklaračního procesu (dovoz, vývoz, tranzit) včetně podpůrných systémů. Díky dlouhodobé spolupráci s technologicky relativně vyspělou celní správou ČR má SBS zkušenosti s řešeními, které se v některých jiných zemích EU teprve budou implementovat. Příkladem takového systému je plně automatizovaný systém dovozu, který Celní správa České republiky implementovala jako jedna z prvních zemí v Evropě.


 
  

- Inzerce -

Počítač Spaceborne Computer-2
od Hewlett Packard Enterprise
pomáhá zrychlit průzkum vesmíru

HPESpolečnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) pomůže urychlit průzkum vesmíru a zvýšit soběstačnost astronautů tím, že vůbec poprvé umožní zpracování dat v reálném čase prostřednictvím svého komerčně dostupného řešení edge computing.

  

- Inzerce -

Covid jako katalyzátor digitalizace a fenomén homeworkingu

IT Systems 1-2/2021V aktuálním vydání IT Systems jsme se zaměřili na odvětví, která v současné době prochází velmi turbulentním vývojem. Vím, že se to dnes dá říct prakticky o všech oblastech našeho života, ovšem retail, logistika a potravinářský průmysl jsou navíc názorným příkladem, proč je pandemie onemocnění covid označována za katalyzátor digitalizace desetiletí. Pokud totiž ještě někdo pochyboval o významu digitalizace, musel v loňském roce prozřít.