facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 24. 4. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

GFI Software integruje AI do prvních čtyř produktů

Společnost GFI Software ohlásila, že do čtyř klíčových produktů integro­vala komponentu CoPilot, která vyu­žívá technologie gene­rativní umělé inteligenci. Kompo­nenta CoPilot tak bude brzy do­stupná v řešeních Mail­Essentials, Kerio Control, ClearView a LanGuard. CoPilot zvyšuje efekti­vitu a zjednodušuje ovládání těchto řešení směrem k vyšší intuitiv­nosti s cílem pomoci koncovým zákazníkům lépe čelit bezpečnostním hrozbám a optimalizovat síťový provoz s využitím potenciálu AI.Komponenta GFI CoPilot bude již brzy dostupná v produktech GFI:

  • GFI MailEssentials AI pomůže se zabezpečením příchozí a odchozí pošty s inteligentním generováním pravidel, které se adaptuje na konkrétní lokalitu, odvětví a měnící se e-mailové hrozby
    MailEssentials Copilot
  • GFI KerioControl AI zjednodušuje systémovou správu s využitím pokročilého přehledu logů a konfiguračního optimizéru, jež zajišťují optimální konfiguraci zabezpečení sítě a poskytují detailnější pohled na události v síti
  • GFI ClearView AI přidává přehledy o síťovém provozu na bázi AI a umožňuje organizacím porozumět souvislostem provozu v síti a optimalizovat jejich celkovou výkonnost
  • GFI LanGuard AI nabízí přehled o lokálních sítích pro lepší zabezpečení a monitoring výkonnosti s využitím schopností automatizované detekce a reakce na hrozby.

Po loňském oznámení záměru integrovat AI funkce do celého portfolia GFI Software je nynější představení prvních čtyř produktů s AI schopnostmi důležitým krokem v tomto inovačním úsilí. GFI Software postupně svou vlastní komponentu CoPilot, která využívá sílu generativní AI, integruje do každého produktu. Uživatelé přitom mohou očekávat velký skok ve funkčnosti, možnostech využití a celkové uživatelské zkušenosti.

Zájemci o otestování AI funkčností vybraných GFI produktů se mohou již dnes zaregistrovat na: https://www.gfi.com/products-and-solutions/copilot-waitlist-request


 
  

- PR -

Jak si vedou české firmy v kybernetické bezpečnosti

Praktické zkušenosti z oblasti etického hackingu a penetračního testování


Komplexní zabezpečení pod­ni­ko­vé infrastruktury, počínaje výpočetními systémy přes úložná řešení, až po komunikační linky není jednoduchá záležitost. S větší či menší úspěšností se o to snaží každá organizace.

  

- PR -

Chytřejší sítě, bezpečnější firewally

Role AI ve firewallech a cloudové platformě Nebula od Zyxel Networks


V poslední době se neustále mlu­ví o umělé inteligenci a o tom, jak všechno změní. Ve spo­leč­nos­ti Zyxel Networks jsme toho názoru, že ačkoliv umělá inte­li­gen­ce bude nepochybně hrát stále větší roli, nepředstavuje vlastně úplnou novinku. Umě­lou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) totiž naše platforma Nebula pro správu sítí v cloudu používá už nějakou dobu.