facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 8. 7. 2019

Gebrüder Weiss řídí sklady prostřednictvím nového systému oWMS

Warehouse Management System (oWMS) Společnost Gebrüder Weiss zavedla nový globální orange Warehouse Management System (oWMS) k řízení svých skladových procesů. oWMS je zaváděn v celé síti Gebrüder Weiss a jeho nasazení by mělo přinést další zvýšení kvality logistických operací a novou úroveň řízení celého toku zboží. Díky novému systému bude například možné využít variabilních procesních modelů pro jednotlivé kategorie zboží.„Jakkoli náš dosavadní systém poskytoval dostatečné informace pro řádné a efektivní vedení skladů a přehled o pohybu skladových položek, oWMS otevírá nové možnosti pro nastavení klientských procesů, výběr přepravních módů na základě definovaných kritérií a další úroveň optimalizace procesu doplnění zásob nebo zkrácení procesních intervalů,“ popisuje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss Česká republika.

Komplexní problematika řízení skladů, tedy kontrola a přehled o pohybu skladových položek od jejich elektronické avizace, přes fyzický příchod na sklad až po jejich expedici, je disciplínou, která se již řadu let opírá o řadu elektronických systémů. Ty skladovým expertům a manažerům umožňují kontrolovat a řídit všechny procesy související s pohybem skladových položek, stejně jako jejich lokalizaci v rámci skladových prostor. Čím přesnější a úplnější jsou informace o jednotlivých kusech, včetně jejich rozměrů, vlastností, zvláštním režimu nebo například četnosti jejich expedice a datu expirace, tím vyšší jsou možnosti pro optimalizaci jednotlivých skladových procesů. Přesné údaje a dobře postavený systém mají pozitivní vliv i na zvyšování efektivity využívaných kapacit a zkracování času potřebného ke zpracování požadavků na příjem nebo výdej ze skladu jako takového.

Právě takové údaje, které je navíc možno v digitální podobě shromažďovat, sledovat a vyhodnocovat, poskytuje specialistům skladové problematiky u Gebrüder Weiss nově implementovaný „orange Warehouse Management System“, zkráceně nazývaný oWMS.

Strukturované informace, reporting a optimalizace procesů

Díky oWMS je například detailněji monitorována oblast zboží kategorie ADR, přesněji a přehledněji, než v předchozím systému. K dalším výhodám oWMS patří také automatizované shromažďování údajů, které umožňuje pozdější zpětný přehled a zjednodušený reporting. Vedle podrobnějších, komplexnějších informací o zaskladněních jednotkách je systém také uživatelsky přívětivější než doposud používané řešení. Uživatel má možnost individuální úpravy dialogového okna, a to i na úrovni zákazníka. „Pro jakoukoli položku lze uložit neomezený počet verzí balení, které může skladový manipulant vybírat přímo na skeneru, a to jak v okamžiku příchodu zboží do skladu, tak i při expedici té které zásilky. Uživatel může rovněž vstoupit do virtuálního skladu a prohlédnout si konkrétních segmenty, třeba na úrovni jednotlivých úložných regálů - oWMS totiž poskytuje přehled aktuálního využití skladové kapacity včetně grafického zobrazení aktuálního využití jednotlivých skladových oblastí,“ dodává Kodada.

Lidský faktor, hlavní skladová data a procesní oblasti

„Pro optimální využití plánovacích možností systému je extrémně důležité, aby byla v systému správně uložena a nastavena všechna tzv. hlavní data skladu. Jedná se například o rozměry skladových jednotek a skladových lokací. Správnost těchto údajů v systému je zásadní pro zajištění ukládání zboží takovým způsobem, který maximalizuje využití dostupných pozic nebo ploch. Kromě toho jsou v každé fázi procesu využívána základní položková data, jako hmotnost, skladovací třída, možnost stohování a řada dalších parametrů. Role lidského faktoru je v tomto ohledu nadále nezastupitelná,“ říká Jan Kodada

Zvýšení úrovně zákaznických služeb

Systém oWMS není přínosem pouze pro samotné řízení skladů GW, jeho používání se projeví i dalším zvýšením zákaznického servisu. Bezpečné a profesionální zpracování informací o skladových položkách, dokonalý přehled o stavu a vlastnostech uskladněného zboží nebo optimalizovaný proces přípravy zásilek k expedici snižuje možnost chyby při výměně informací s klienty.


 
  

- Inzerce -

Nezapomněli jste si prodloužit předplatné časopisu IT Systems?

Začátek roku je nejen obdobím, kdy už se pomalu začínají rozplývat mnohá novoroční předsevzetí, ale také je třeba provést řadu každoročně se opakujících činností. Jako je například prodloužení předplatného časopisu IT Systems, který vám pomůže udržet přehled o trendech ve světě podnikové informatiky.