System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 8. 7. 2019

Gebrüder Weiss řídí sklady prostřednictvím nového systému oWMS

Warehouse Management System (oWMS) Společnost Gebrüder Weiss zavedla nový globální orange Warehouse Management System (oWMS) k řízení svých skladových procesů. oWMS je zaváděn v celé síti Gebrüder Weiss a jeho nasazení by mělo přinést další zvýšení kvality logistických operací a novou úroveň řízení celého toku zboží. Díky novému systému bude například možné využít variabilních procesních modelů pro jednotlivé kategorie zboží.„Jakkoli náš dosavadní systém poskytoval dostatečné informace pro řádné a efektivní vedení skladů a přehled o pohybu skladových položek, oWMS otevírá nové možnosti pro nastavení klientských procesů, výběr přepravních módů na základě definovaných kritérií a další úroveň optimalizace procesu doplnění zásob nebo zkrácení procesních intervalů,“ popisuje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss Česká republika.

Komplexní problematika řízení skladů, tedy kontrola a přehled o pohybu skladových položek od jejich elektronické avizace, přes fyzický příchod na sklad až po jejich expedici, je disciplínou, která se již řadu let opírá o řadu elektronických systémů. Ty skladovým expertům a manažerům umožňují kontrolovat a řídit všechny procesy související s pohybem skladových položek, stejně jako jejich lokalizaci v rámci skladových prostor. Čím přesnější a úplnější jsou informace o jednotlivých kusech, včetně jejich rozměrů, vlastností, zvláštním režimu nebo například četnosti jejich expedice a datu expirace, tím vyšší jsou možnosti pro optimalizaci jednotlivých skladových procesů. Přesné údaje a dobře postavený systém mají pozitivní vliv i na zvyšování efektivity využívaných kapacit a zkracování času potřebného ke zpracování požadavků na příjem nebo výdej ze skladu jako takového.

Právě takové údaje, které je navíc možno v digitální podobě shromažďovat, sledovat a vyhodnocovat, poskytuje specialistům skladové problematiky u Gebrüder Weiss nově implementovaný „orange Warehouse Management System“, zkráceně nazývaný oWMS.

Strukturované informace, reporting a optimalizace procesů

Díky oWMS je například detailněji monitorována oblast zboží kategorie ADR, přesněji a přehledněji, než v předchozím systému. K dalším výhodám oWMS patří také automatizované shromažďování údajů, které umožňuje pozdější zpětný přehled a zjednodušený reporting. Vedle podrobnějších, komplexnějších informací o zaskladněních jednotkách je systém také uživatelsky přívětivější než doposud používané řešení. Uživatel má možnost individuální úpravy dialogového okna, a to i na úrovni zákazníka. „Pro jakoukoli položku lze uložit neomezený počet verzí balení, které může skladový manipulant vybírat přímo na skeneru, a to jak v okamžiku příchodu zboží do skladu, tak i při expedici té které zásilky. Uživatel může rovněž vstoupit do virtuálního skladu a prohlédnout si konkrétních segmenty, třeba na úrovni jednotlivých úložných regálů - oWMS totiž poskytuje přehled aktuálního využití skladové kapacity včetně grafického zobrazení aktuálního využití jednotlivých skladových oblastí,“ dodává Kodada.

Lidský faktor, hlavní skladová data a procesní oblasti

„Pro optimální využití plánovacích možností systému je extrémně důležité, aby byla v systému správně uložena a nastavena všechna tzv. hlavní data skladu. Jedná se například o rozměry skladových jednotek a skladových lokací. Správnost těchto údajů v systému je zásadní pro zajištění ukládání zboží takovým způsobem, který maximalizuje využití dostupných pozic nebo ploch. Kromě toho jsou v každé fázi procesu využívána základní položková data, jako hmotnost, skladovací třída, možnost stohování a řada dalších parametrů. Role lidského faktoru je v tomto ohledu nadále nezastupitelná,“ říká Jan Kodada

Zvýšení úrovně zákaznických služeb

Systém oWMS není přínosem pouze pro samotné řízení skladů GW, jeho používání se projeví i dalším zvýšením zákaznického servisu. Bezpečné a profesionální zpracování informací o skladových položkách, dokonalý přehled o stavu a vlastnostech uskladněného zboží nebo optimalizovaný proces přípravy zásilek k expedici snižuje možnost chyby při výměně informací s klienty.


 
Sophos
  

- Inzerce -

Konference VMware představí technologie z oblasti zabezpečení

Security Experience DayNa online semináři VMware Security Experience Day v úterý 15. 6. představí experti novinky z IT bezpečnosti.

  

- Inzerce -

Zlomte srdce hackerům

Sophos - Break a Hacker's HeartSpolečnost Sophos, dodavatel řešení kybernetického zabezpečení nové generace, připravila sérii odborných interaktivních webinářů, na kterých ve dnech 21. - 24. června nahlédnete za oponu simulovaného lovu hrozeb.