facebook
Aktuality -> Analýzy - 9. 11. 2017 10:14

Gartner tvrdí, že digitální transformace už zasáhla všechna odvětví

GartnerDigitalizace narušuje obchodní modely prakticky ve všech odvětvích. Podle analytiků Gartner představuje pomyslný bod zlomu 20procentní podíl digitálních obratů – pokud je dosažen, digitální transformaci daného odvětví již nelze zastavit. Tento proces v minulosti proběhl v oblastech, jako je prodej knih, aktuálně se týká oblečení a v dohledné době změní i tradiční maloobchodní prodej potravin.„Narušení obchodních modelů pomáhá obsloužit doposud opomíjenou poptávku. Umožňuje nacházet přebytečné kapacity v dodavatelských řetězcích, pracovat s novými platformami pro tvorbu povědomí a marketing a také využívat nové distribuční kanály,“ říká Sondergaard. „Digitalizace také odhaluje slabá místa tradičních hráčů,“ prohlásil na konferenci Gartner Symposium/ITxpo Peter Sondergaard, globální ředitel výzkumu společnosti Gartner a zdůraznil důležitost tzv. digitálních KPI.

„Digitální klíčové výkonnostní indikátory (KPI) budou kompasem podniku. Musí se ovšem jednat o prediktivní a nikoliv zpětné ukazatele,“ vysvětluje Sondergaard.

Data Gartner ukazují, že dvě třetiny byznys lídrů jsou přesvědčeny, že jejich organizace musí dosáhnout v digitalizaci dostatečného tempa, aby si udržela konkurenceschopnost. „Díky tomu se do středu pozornosti dostávají CIO a ředitelé IT. Hrají totiž v digitální transformaci významnou roli,“ říká Sondergaard.

V rámci podniku se role CIO vůči kolegům a partnerům může lišit. Podle analytiků existují tři základní situační role: IT partner, stavitel a pionýr.

  • CIO – IT partner funguje převážně transakčním stylem – zaměřuje se na řízení služeb, jádro IT, poměr cena/hodnota a připravuje podnik na digitální témata.
  • CIO – digitální stavitel navrhuje a podporuje nové produkty či služby a spolupracuje s ostatními napříč organizaci.
  • CIO – digitální pionýr se chová jako podnikatel – hledá nové technologie, které by bylo možné využít, nové obchodní modely a nové zdroje příjmů s cílem rozvíjet a škálovat digitální přidanou hodnotu.

K úspěchu jsou proto třeba kvalitní lidé. Analytici Gartner očekávají, že od roku 2018 budou mezi nejžádanější nedostatkové specializace patřit:

  • Umělá inteligence (AI)
  • Digitální bezpečnost
  • Internet věcí

„Jsme přesvědčeni, že zejména AI bude klíčová pro vyřešení problémů v oblasti IT bezpečnosti i IoT,“ říká k tomu Sondergaard. „Prioritou organizací by proto měly být investice do AI a především do lídrů, kteří se v této oblasti orientují.“


 
  

- Inzerce -

DMS vám pomůže s GDPR, ale nejen s GDPR

Onlio25. květen 2018 je ve znamení nabytí účinnosti obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, které je dobře známé pod zkratkou GDPR. A které díky řadě nejasností a vysokým sankcím vyvolává v mnoha firmách takřka posvátnou hrůzu.