facebook
Aktuality -> IT Projekty - 18. 6. 2018 16:55

Foxconn CZ využívá internet věcí pro řízení a predikci spotřeby elektrické energie

FoxconnFirma Foxconn 4Tech realizovala pro svoji mateřskou společnost Foxconn CZ průmyslové IoT řešení pro měření, řízení a predikci spotřeby elektrické energie pro výrobní továrnu v Pardubicích. Řešení je v provozu od roku 2017 a za rok bylo zaznamenáno více než 1,5 miliardy měření, která jsou vyhodnocována pomocí pokročilých analytických nástrojů a vlastní IoT platformy. Jde o jednu z největších implementací průmyslového IoT v České republice. Výsledkem měření 32 klíčových parametrů a jejich pokročilé analýzy je již nyní 12% úspora elektrické energie a návrh na řadu provozních opatření.Implementace Internetu věcí, především v průmyslovém provedení (IIoT), se dostává do popředí zájmu výrobních firem v rámci rozvoje trendu Průmyslu 4.0. Společnost Foxconn CZ realizovala na 66 strojích ve svém výrobním závodě v Pardubicích implementaci IIoT zahrnující vlastní IoT zařízení, platformu a pokročilé prediktivní analytické nástroje.

Nebylo přitom třeba kompletně měnit starší infrastrukturu, inteligenci jí dodala IoT zařízení v podobě chytrých senzorů a levných embedovaných mikropočítačů připojených na jedné straně ke stávající technologii a na straně druhé k internetu.

„Implementace pokročilého měření spotřeby energie v průmyslovém pojetí vnímáme jako významný prvek na naší cestě k Průmyslu 4.0 a toto řešení nám pomáhá k lepšímu přehledu a predikci spotřeby elektrické energie ve výrobě,“ uvádí Marian Štulák, Operations Manager ve společnosti Foxconn CZ.

Monitoring a řízení energií

Měření a predikce spotřeby energií pomáhá firmám lépe předvídat budoucí náklady spojené s výrobou. Podle analytických společností mohou české průmyslové firmy očekávat v roce 2019 růst velkoobchodních jednotkových cen elektrické energií až o 10 % díky rostoucím cenám emisních povolenek a fosilních energetických zdrojů. Vhodně implementované IIoT řešení pomůže tento nárůst eliminovat a v kombinaci s dalšími opatřeními dokonce výrazně snížit i s ohledem na úroveň letošních cen.

Pokročilé řízení spotřeby energií může být kromě samotného monitoringu a predikce také využito jako podpora pro preventivní údržbu technologií nebo napojení na řízení složitých a spojitých výrobních procesů.


 
OLTIS group
  

- Inzerce -

Master radí: Chopte se kormidla

11-master-01Nenechte odplout technologii, která mění vývoj aplikací. Přejděte s MasterDC na Kubernetes kontejnery.

  

- Inzerce -

xGDPR Enterprise 2019

Konečně serverové řešení GDPR


11-xgpdr-01Půl roku po zahájení účinnosti GDPR přichází na trh serverová edice řešení efektivní správy GDPR pro velké organizace. Na základě nasazení více než 3000 implementací systému xGDPR a zkušenostem výrobce systému, vznikla ve spolupráci s korporacemi a státní správou edice Enterprise, která přináší nové možnosti. Reaguje tak na potřebu velkých organizací efektivně spravovat GDPR.