facebook
Aktuality -> Analýzy - 21. 8. 2019

Firmy se brání novým hrozbám pomocí starých nástrojů

securityNový průzkum společnosti VMware ukazuje, že se zajištěním IT bezpečnosti ve firmách je něco v nepořádku. Firmy se nadále brání sofistikovaným bezpečnostním hrozbám digitálního věku pomocí starých nástrojů. Pouze 25 % manažerů proto důvěřuje kyberbezpečnostním systémům svého podniku. Výzkum, jehož se zúčastnili zástupci 650 podniků v regionu EMEA, tak odhalil znepokojivý trend pomalého a neefektivního boje s nejnovějšími kybernetickými hrozbami.Pouze čtvrtina manažerů v regionu EMEA má důvěru v bezpečnost IT, jak ukázala nová studie, kterou nechala zpracovat společnost VMware ve spolupráci s Forbes Insights. Zbývající tři čtvrtiny manažerů a pracovníků v bezpečnosti IT se naopak domnívají, že bezpečnostní řešení v jejich podnicích jsou zastaralá. Přitom téměř polovina dotázaných uvádí, že v loňském roce pořídili nové bezpečnostní nástroje jako opatření proti potenciálním bezpečnostním problémům. Více než polovina respondentů pak plánuje navýšit investice do detekce a odhalování útoků a třetina firem udává, že už má nainstalováno 26 nebo více bezpečnostních produktů.

Obzvlášť znepokojující je skutečnost, že podniky neustále investují do stejného způsobu řešení kyberbezpečnostní krize - 83 % oslovených podniků plánuje v příštích třech letech zvyšovat investice do nákupu a zavádění nových bezpečnostních produktů.

Sylvain Cazard, viceprezident společnosti VMware, k výsledkům průzkumu řekl: „Bláznovství podle Einsteinovy definice znamená opakovaně provádět tutéž činnost a očekávat odlišné výsledky. Přesně to se děje u IT bezpečnosti, kde investice do tradičních bezpečnostních řešení jsou nesrovnatelně nižší než ekonomické dopady případného narušení systémů. Dnes žijeme v komplikovanějším světě se složitějšími interakcemi, větším počtem připojených zařízení a senzorů, cloudu a práce na dálku. To vše otevírá podstatně větší prostor pro možné útoky. Tím se změnila celá situace. Moderní zabezpečení vyžaduje, aby se investice posunuly od snahy za každou cenu zabránit napadení směrem k integraci zabezpečení do všeho – aplikací, sítě a všech ostatních prvků, které jsou připojené a přenáší data. Narušení bezpečnosti jsou nevyhnutelná, ale záleží na tom, jak rychle a efektivně dokážeme hrozby neutralizovat,“ vysvětluje Cazard a dodává: „Důležité však je také budování povědomí o bezpečnosti a kultury spolupráce mezi všemi odděleními a týmy. Obchodní složky podniku, provoz IT a bezpečnost musí hovořit stejným jazykem a chápat, co je v sázce. Jedině investicemi do správných lidí, kteří budou zajišťovat nejlepší kyberbezpečnostní praxi, dokáží podniky obstát ve světě sofistikovaného kyberzločinu.“

Výsledkem současného přístupu k bezpečnosti je ztráta důvěry v bezpečnostní opatření. Pouze čtvrtina (23 %) dotázaných vyjadřuje silnou důvěru v zabezpečení svých cloudových implementací a méně než pětina (18 %) je přesvědčená o připravenosti a schopnostech pracovníků řešit bezpečnostní problémy.

Ve vnímání pokroku a spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti panuje zásadní rozpor mezi podnikovými manažery a bezpečnostními specialisty. Pouhých 21 % IT týmů považuje své podnikové manažery (nejvyšší vedení) za velmi ochotné ke spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Sami manažeři v 27 % případů uvádějí, že významným způsobem spolupracují na řešení kyberbezpečnostních problémů, zatímco totéž tvrdí pouze 16 % pracovníků v IT bezpečnosti.

„Prvním a nejdůležitějším krokem ke změně je uvědomění si toho, že ne vše je v pořádku.  Z tohoto pohledu vidím výsledky průzkumu jako pozitivní,“ komentuje zjištění studie Pavel Struhár, šéf IT kunovického výrobce letadel Aircraft Industries. „Bohužel je ale stále pravdou, že mnoho zástupců vedení firem si neuvědomuje vážnost hrozeb v kybernetickém světě. Je třeba více investovat do ochrany a zabezpečení používaných počítačových systémů. Ani my v České republice se nemůžeme cítit v bezpečí a říkat si, kdo by na nás útočil nebo komu by se naše data mohla hodit. A když se pak něco stane, platí často rčení pozdě bycha honiti – ne vše se dá zachránit."


 
  

- Inzerce -

Pokročilé detailní plánování umožňuje společnosti KORADO lépe reagovat na požadavky trhu

KORADOSpolečnost KORADO je přední světový výrobce ocelových otop­ných těles. Společnost potřebo­va­la zkrátit dodací lhůty svých výrobků na základě požadavku zákazníků a interně potřebovala snížit objem admini­stra­tivy při operativním řízení výroby.

  

- Inzerce -

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.