facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 14. 1. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Erste Group připravuje nový design svých poboček pomocí virtuální reality

Erste GroupBankovní skupina Erste Group Bank AG si nechala ve virtuální realitě nadesignovat několik bankovních poboček pro pět evropských trhů, na kterých působí. Využila přitom služeb pražského centra virtuální reality Virtuplex, které dokáže převést 3D model navržené pobočky do virtuální reality v poměru 1:1 a eliminovat tak množství chyb, které by mohly při následné stavbě nastat. Rozmístění nábytku, volba barev i materiálů a druhu osvětlení totiž hrají důležitou roli při rozhodování zákazníka v jakémkoli prostoru. Virtuální realita umožňuje tyto detaily vyladit ještě před tím, než nový prostor reálně vznikne.K využití virtuální reality se Erste Group rozhodla i na základě pozitivních zkušeností své dceřiné společnosti České spořitelny, která už s Virtuplexem spolupracuje při vývoji a rekonstrukci svých poboček.

Pro Erste Group nadesignoval Virtuplex bankovní pobočky ve virtuální realitě pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko. Součástí spolupráce bylo také sestavení knihovny různých prvků, které mohou být použity v budoucnu při vytváření dalších poboček. „Skupina Erste byla jedním z našich prvních zákazníků a v rámci jejich projektů jsme se i my učili posouvat možnosti naší technologie. V tomto případě nešlo jen o design a dispozici nové pobočky, ale od začátku jsme společně pracovali na testování úplně nového přístupu k zákazníkům,“ říká spoluzakladatel Virtuplexu Pavel Novák.

Pěti pobočkami Erste Group Bank AG se tak potenciální zákazníci prošli ještě před tím, než reálně stály. Ve virtuální realitě hodnotili jejich design, uživatelskou cestu a přinášeli podněty ke zlepšení tak, aby po realizaci poboček ideálně nemuselo dojít k žádným následným úpravám. Výzkum se zákazníky probíhal pod vedením agentury Ipsos.

„Největší přidanou hodnotou je možnost vybudovat pobočku ve virtuální realitě velmi rychle, zeptat se na názor reálných bankovních klientů a okamžitě zapracovat jejich požadavky. Tento proces spoluutváření a testování s našimi klienty by byl ve fyzickém prostředí extrémně zdlouhavý a nákladný. Využitím virtuální reality, jsme schopni vylepšit s klienty pobočku k jejich spokojenosti během několika dní,“ říká Iva Jarešová ze společnosti Erste Group Bank AG.


 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?