facebook LinkedIN LinkedIN - follow

DUNA ve verzi 2013.2 umí QR kódy

Společnost TILL CONSULT a.s. uvolnila novou verzi informačního systému DUNA. Hlavním důvodem distribuce této verze bylo zajištění nové legislativní povinnosti plátců DPH, konkrétně kontrola spolehlivosti či nespolehlivosti dodavatelů, resp. čísel zveřejněných účtů, na které se provádí úhrady závazků. Legislativní povahu mají i úpravy varianty určené pro příspěvkové organizace. Do verze byly zahrnutá i populární technologická novinka – využití QR kódů ve více možných podobách. V neposlední řadě verze přináší i procesní vylepšení, kdy modul KASA umí nově přebírat do prodejek přijaté objednávky.


S účinností od 1. 1. 2013 zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje ustanovení o tzv. nespolehlivém plátci a ručení za nezaplacenou DPH z poskytnutého plnění tímto plátcem. Tento nový institut by měl sloužit jako nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH. Ručení za nezaplacenou DPH se navíc rozšiřuje o situaci, kdy je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta bezhotovostně na bankovní účet, který není zveřejněný správcem daně. Tolik litera a výklad zákona.

Cílem vývojářů systému DUNA bylo zajistit potřebné informace bez velkého zdržování a zejména je srozumitelně prezentovat, vzhledem k potencionálním sankcím, které hrozí při úhradě závazku nepoctivému partnerovi nebo partnerovi v potížích. Ve své první podobě je kontrola vztažena k záznamům v Číselníku dodavatelů, k evidenci přijatých faktur a k okamžiku generování platebních příkazů. Kontroly lze provádět hromadně nebo k jednotlivým záznamům, dle uživatelského nastavení. Pro rozlišení spolehlivosti v Číselníku dodavatelů byly použity jednoduché smajlíky , , které představují spolehlivého, nespolehlivého a neověřeného plátce DPH. Do Číselníku dodavatelů se zaznamenává mj. i datum provedené kontroly. V evidenci přijatých faktur a při generování platebních příkazů bylo použito barevné rozlišení. Zelená barva pro spolehlivého plátce a zveřejněný účet, červená barva pro nespolehlivého plátce, resp. pro nezveřejněný účet a modrá barva pro neověřeného plátce.

V poslední době již několik bank rozšířilo své mobilní aplikace o možnost načtení QR kódu do příkazu k úhradě. Systém DUNA od poslední verze umožnuje parametricky tisknout QR kód pro mobilní platbu na všech vydaných fakturách, kde se požaduje úhrada v CZK na tuzemský účet. Pro firmy s malým počtem přijatých faktur může být i praktická možnost generovat na základě přijatých, do systému zapsaných faktur, odpovídající QR kódy na monitoru. Samotná úhrada faktury je pro majitele chytrého telefonu s nainstalovanou mobilní bankovní aplikací otázkou několika sekund.  

Modul KASA ve své nové rozšířené podobě může stále více reprezentovat jediné místo, kde se realizuje odbyt firmy. Je to dáno jeho universálností jak z pohledu možných způsobů úhrady (hotovostní i bezhotovostní úhrada platební kartami, stravenkami, CashBack, mix způsobů plateb pro jeden prodej), tak z pohledu možných výstupních dokladů (prodejka, faktura, dodací list pro následnou sběrnou fakturu) a tak i z pohledu možnosti načtení dříve zpracovaných dokladů (přijatá objednávka). Rozsáhlý aparát pro tvorbu prodejních cen zboží i služeb a široká škála možných připojených periferních zařízení, původní tvrzení, že stačí všechny zaměstnance v prodejní oblasti naučit pracovat s jediným modulem systému, jenom posiluje.

 
Daktela
  

- Inzerce -

Kontaktní centrum 21. století – veškerá komunikace jako na dlani

DaktelaOblast multikanálových kontaktních center prošla za poslední dvě desetiletí velmi dynamickým vývojem – od jednoduchých digitálních ústředen s několika základními funkcemi až po automatické speciální systémy s umělou inteligencí a řadou chatbotů, voicebotů případně mailbotů.

  

- Inzerce -

Jak bezpečné jsou bezpečnostní kamery? Nezmeškejte konferenci Axis Talk 2021

AxisÚtoky hackerů čím dál častěji míří na kamerové systémy. Jak se účinně bránit? I to bude tématem online konference společnosti Axis Communications, švédského světového leadera v bezpečnostních a smart city technologiích. Připojte se 20. a 21. dubna!

Helios
- inzerce -