Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 28. 5. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

DŘEVO TRUST vybudoval plně automatizovaný sklad s unikátním systémem řízení

DŘEVO TRUSTSpolečnost DŘEVO TRUST, prodejce dřevěných materiálů a výrobků, se při výstavbě nových hal rozhodla pro řešení formou plně automatizovaných skladů. O systémovou integraci pokročilého řešení skladů se postarala firma Aimtec, která má s podobnými projekty zkušenosti z oblastí automobilového průmyslu a e-commerce.


Altair - konference

„Při vzrůstajícím sortimentu jsme potřebovali zvyšovat skladové prostory. Hledali jsme proto řešení, které by umožňovalo vyšší využití prostor. Využili jsme zakladač v automatickém režimu a udělali jsme ještě krok navíc a přidali vakuové manipulátory, aby byl celý proces z větší části automatizovaný. Museli jsme také vyřešit, že technologie nám nedokáže dodat pouze jeden dodavatel, a museli jsme zorganizovat dodavatele dva – jednoho na regály a zakladače a druhého na vakuové manipulátory a vstupně-výstupní manipulaci materiálu. Ani jedna z firem však neřešila automatizační logiku. Hledali jsme proto někoho, kdo vyřeší WMS i automatizaci. Aimtec v tomto uspěl nejlíp,“ říká k projektu Libor Toman, člen představenstva společnosti DŘEVO TRUST, a.s.

Kvůli specifickým technologiím a jejich komunikačním protokolům vyvinul Aimtec pro tento projekt vlastní virtuální simulátor procesů, který pomohl týmu konzultantů vyzkoušet návaznost procesů ještě před samotnou implementací fyzických technologií. Tím celou implementaci výrazně zrychlil a zjednodušil nastavení řídicího systému.

Digitální simulátor. Zdroj Aimtec
Digitální simulátor. Zdroj Aimtec

Také řídicí systém pro plně automatický sklad v DŘEVO TRUST byl upraven na míru zákazníkovi. Zaskladnění probíhá na základě kombinace několika kritérií, kterými jsou strategie zaskladnění ABC nebo rovnoměrné rozložení do více zón pro případ poruchy jednoho z jeřábů. Systém bere v úvahu i koeficient náhodnosti a samozřejmostí je obrysová a výšková kontrola. Specifické ale byly také technologie (zakladače, vakuový manipulátor, rovnačky a další).

Automatizovaný sklad v DŘEVO TRUST je unikátní i tím, že využité hardwarové technologie jsou v ČR pohromadě využity vůbec poprvé. „Po předání položky k zaskladnění personálem systém určí podle několika kritérií skladovou pozici a postará se o synchronizaci všech technologií, včetně řízení rovnací stolice, zakladačů, posuvných vozíků nebo speciálního vakuového manipulátoru. Desky totiž nesmějí být manipulací nijak poškozeny,“ popisuje Jiří Žižka, Consultant společnosti Aimtec, který měl projekt na starosti, a dodává: „Při vychystávání systém zkontroluje, že na skladě jsou všechny položky podle zakázky, dá pokyn k přípravě obalového materiálu, všeho ostatního zboží, a následně požadované zboží uloží na dočasné místo. Ve chvíli nakládky a expedice začne systém přivážet expediční jednotku k předávacímu místu, kde si ho převezme personál pomocí Pick by Light.“

Ilustrační foto v úvodu: ingimage.com


 
Helios
  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.

  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.