facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 26. 1. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Dodavatelé IT služeb objevují výhody automatizace

Podle aktuálního průzkumu společ­nosti Zebra Systems mezi jejími obchodními partnery, dodavateli IT služeb, již 39 % z nich nabízí služby typu MSP či MSSP (Managed Security Service Provider). Jednou z hlavních motivací přechodu na řízené služby je automatizace rutinních činností, která jim přináší hlavně vyšší produktivitu a rychlejší reakci na bezpečnostní incidenty a v důsledku tak i vyšší úroveň poskytované bezpečnosti.I když stále nejvíce dodavatelů IT nabízí klasické dodávky hardwaru, softwaru a tradičních služeb postavených na break-fix modelu, více než polovina nabízí alespoň částečně proaktivní správu a téměř 40 % již poskytuje řízené služby (MSP) či řízené služby bezpečnosti (MSSP). K tomu přispívá i rozšiřující se nabídka současných RMM platforem, které pokrývají komplexní nároky koncových zákazníků, od správy a monitoringu zařízení až po zálohování, patch management a další prvky IT bezpečnosti.

„Setkáváme se se stále větším zájmem našich partnerů o nástroje řízené správy a bezpečnosti, které jim umožňují poskytovat služby více zákazníkům, s lepší profitabilitou a na vyšší úrovní bezpečnos­ti.“ okomentoval rostoucí zájem o MSP služby Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti Zebra Systems.

Ondřej Šabata
Ondřej Šabata

„Automatizace je klíčem k úspěchu našeho podnikání,“ říká Martin Melich, jednatel a spoluzakladatel PATRON-IT. „Využíváme monitorovací systém postavený na cloudové platformě N-able N-sight RMM s vlastními pokročilými skripty, které společně tvoří ucelený kontrolní nástroj. Systém hlídá veškerou IT infrastrukturu našich zákazníků včetně serverů, stanic, storage, UPS, switchů, routerů, kamer, wifi AP a detekce neznámých zařízení. Kdyby se to všechno mělo kontrolovat manuálně, kontrola trvala by celé týdny, ale náš monitorovací nástroj to zvládne každých 5 minut.“

Vybraná zjištění z průzkumu mezi lokálními prodejci IT:

  • 83 % respondentů poskytuje dodávky hardwaru a softwaru, 80 % pak tradiční IT služby (break-fix model), 61 % nabízí částečně proaktivní správu, 39 % poskytuje MSP služby a 22 % MSSP služby
  • Službu, kterou mají IT poskytovatelé nejvíce automatizova­nou, je zálohování (57 %), správa a monitoring zařízení (23 %), služba ochrany koncových bodů (17 %) a patch management (3 %).
  • Hlavní přínosy v automatizaci svých činností vidí IT poskytovatelé ve vyšší úrovní bezpečnosti (71 %) a vyšší produktivitě (61 %). 57 % respondentů pak spatřuje benefit automatizace v rychlejší reakci na incidenty, 41 % ve vyšší spokojenosti zákazníků a 20 % v nižší úrovní chybovosti.

 
  

- Inzerce -

Neuvážené kliknutí může ohrozit celou firmu

VodafoneJedno neuvážené kliknutí myší může stát firmu velké peníze nebo ji dokonce položit. Řeč je o kyberú­to­cích, jejichž počet rok od roku narůstá. Hackeři přitom sází zejmé­na na laxnost malých a středních firem v oblasti zabezpečení.

  

- Inzerce -

4 tipy na transformaci IT pro lepší podporu B2B

Jak posunete své podnikání na vyšší úroveň využitím nejnovějších technologií? Udělejte další krok směrem k digitální transformaci s Microsoft Dynamics 365 a Power Platform.