Asseco Helios 2
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 26. 9. 2019

Digitalizace zrychlí v Astra Motor výrobu i servis

Astra MotorBrněnská společnost Astra Motor, která je předním evropským výrobcem precizních řezných obráběcích nástrojů, kompletně zdigitalizuje výrobu a návazné procesy. Aby Astra Motor zvýšila svou efektivitu a konkurenceschopnost, rozhodla se zavést řešení inspirované iniciativou Industry 4.0. Ve spolupráci se společností společnost Unicorn proto nasadí software a další navazující technologie, díky nimž na jednom místě sjednotí klíčové informace o evidenci a správě zakázek a tzv. digitální dvojčata výrazně zrychlí výrobu i servis.„Většina našich dosavadních činností probíhala tzv. papírově. Systém byl založen na vyplňování průvodek a výrobních výkazů, které se následně zasílaly do výroby. I když bylo na papírech vše správně, chyběl nám celkový přehled o aktuálním stavu výroby. To se s novým systémem změní, vše budeme mít elektronicky k dispozici. Díky vytvoření digitálního dvojčete každého nástroje, uloženého v unikátních QR kódech, budeme schopni říct, kde a kdy se vyrobil, kolikrát byl servisovaný, popřípadě zjistit bližší informace o jeho velikosti či průměru. A to nejen u našich vlastních nástrojů, ale i nástrojů jiných výrobců, které k nám přijdou na servis. O každém nástroji, který se k nám dostane, budeme vědět úplně všechno. Tím se nám otevře prostor pro predikci stavu každého z nich a návrh nejvhodnějšího servisního řešení. Díky uceleným reportům bude dále možné dodat zákazníkovi informace, které mu pomohou s nákupem nových nástrojů a predikcí budoucích nákladů spojených s jejich údržbou.“ přibližuje výhody nového řešení Jan Keprda, jednatel společnosti Astra Motor:

„Na každý nástroj, který v Astra Motor vyrobí nebo jej servisují, bude umístěn QR kód, který v sobě ponese kompletní historii daného nástroje. Operátoři Astra Motor i majitel/uživatel nástroje tak budou mít v kterémkoli okamžiku úplný přehled o jeho stavu i úkonech, které na něm byly provedeny. To povede k úspoře času a financí vynaložených na broušení či jiné opracování daného nástroje, případně na jeho nahrazení nástrojem novým,“ dodává Miroslav Hlaváč, Account Manager společnosti Unicorn.

„V případě Astra Motor proběhne integrace našeho software s docházkovým systémem, s pracovními stanicemi i čtečkami čárových a QR kódů. Systém automaticky rozpozná, kdo pracuje, na kterém stroji a na jaké zakázce, operátoři se nemusí do systému sami přihlašovat. Vizualizační nástroje operátorům zobrazí krok za krokem všechny operace, jež je na konkrétním nástroji třeba provést. Digitalizací pracovišť se v první řadě omezí chybovost zaměstnanců, a tím se následně zvýší jejich rychlost a produktivita. Software ukládá všechna data do cloudu a ta jsou kdykoliv dostupná pověřeným osobám. Ty z nich mohou získat cenné reporty o výrobě a díky detailnímu přehledu o prováděných úkonech je systém velmi vhodný pro následnou generaci podkladů pro fakturování,“ vysvětluje Karel Peška, ředitel produkčního streamu ve společnosti Unicorn.


 
  

- Inzerce -

Počítač Spaceborne Computer-2
od Hewlett Packard Enterprise
pomáhá zrychlit průzkum vesmíru

HPESpolečnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) pomůže urychlit průzkum vesmíru a zvýšit soběstačnost astronautů tím, že vůbec poprvé umožní zpracování dat v reálném čase prostřednictvím svého komerčně dostupného řešení edge computing.

  

- Inzerce -

Přejděte na cloud pomocí řešení QNAP

Objevte možnosti hybridních cloudových aplikací QNAP


QNAPCloud je dnes klíčovým pojmem v odvětví IT, ať už se budeme bavit o ukládání dat, sdílení souborů či vzdáleném přístupu až po vzdálené zálohování. Společnost QNAP poskytuje různá cloudová řešení, která integrují veřejné cloudové služby pro spolupráci s QNAP NAS a usnadňuje tak podnikům implementaci hybridních cloudových aplikací s vyšší nákladovou efektivitou, flexibilitou a bezpečností.