facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 7. 5. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Snaha přizpůsobit infrastrukturu IT systému je často hnána obavami z konkurence,

říká organizátor Digital Transformation Summitu

Pojem digitální transformace je v dnešní době hojně zmiňován, proto by se mohlo zdát, že je digitalizace všudypřítomná a hotová. Bohužel je to přesně naopak a firmy čeká ještě hodně práce. Za mediální podpory IT Systems proto připravila společnost Enehano Solutions druhý ročník Digital Transformation Summitu, který už příští týden ukáže inspirativní řešení a novinky v digitalizaci a automatizaci. Nejen o nich jsme si povídali se zakladatelem Enehano Solutions Jiřím Machem.Jiří Mach
Jiří Mach

O digitální transformaci se minimálně v posledním roce mluví velmi intenzivně. Proč je pro firmy tak důležitá?
Digitální transformaci vnímáme jako posun vpřed a držení tempa s dobou. Nároky na firmy se zvyšují a stejně tak by se měly zvyšovat jejich standardy na odbavení zákazníků a samotné naplnění těchto očekávání. Nikdo nechce pracovat v neefektivním prostředí a zbytečně investovat čas do věcí, které jdou odbavit o mnoho rychleji či dokonce automaticky.

Jaké potíže aktuálně firmy skrze digitalizaci či automatizaci řeší?
My v Enehanu u našich klientů vidíme 3 klíčové problémy, které řeší. Prvním je snaha přizpůsobit infrastrukturu svého IT systému tak, aby byla firma schopna rychle a flexibilně reagovat na změny. Většina firem si to uvědomila, když byla loni nucena téměř ze dne na den zajistit zaměstnancům práci z domova. Potřeba digitalizace je také často hnána obavami z konkurence, která bude flexibilnější a znemožní zásadní cíl „udržet si zákazníka“.

Podepsala se pod nutnost digitální transformace tedy i koronakrize?
Jeden z klíčových problémů firem přinejmenším výrazně podtrhla – jde totiž o potřebu mít reálná data v reálném čase. Většina z nás má v čerstvé paměti zkušenost z první vlny pandemie, kdy data s týdenním zpožděním už nebyla příliš relevantní. Více než kdy jindy platí, že obchodní výsledky nestačí vidět na konci měsíce, ale čísla potřebujeme už v průběhu období. To umožní mít přehled nejen kdykoliv a odkudkoliv, ale také prognózovat blízkou budoucnost.

A jaký je ten třetí problém?
V neposlední řadě je argumentem pro digitalizaci a automatizaci dlouhodobě rostoucí cena práce, a to nejen na backofficových pozicích. Při porovnání business casů na digitalizaci (třeba jen části firemních procesů) vychází často lépe s porovnáním varianty nabráním nových lidí.

Které firmy či segmenty udělaly za poslední rok v digitalizaci či automatizaci největší pokrok?
Jako dlouhodobé lídry v digitalizaci vnímám finanční instituce & startupy. Druzí zmínění neudělali až tak velký pokrok, protože už jako digitální firmy vznikly. I přes to je dobré mít je v hledáčku pro inspiraci „jak se to dělá“. Obrovský pokrok udělaly společnosti v sektoru banking, kde tlak na digitalizaci zesílila pandemie. Za „skokana roku“ považuji i sektor výroby, kde bylo potřeba začít přemýšlet hodně jinak, a to se promítlo i do automatizace obchodu. Velký pokrok sledujeme také v logistice. Rostoucí poptávka po přepravních službách za poslední roky mnohonásobně vzrostla, a tak registrujeme velké investice do digitalizace. Bez ní by firmy přišly o část zákazníků a těžko by udržely krok s dobou.

Kdo naopak zatím spíše zaostává a čeká ho nejvíc práce?
Největší mezery vnímáme ve státní správě, příkladem mohou být i medializované příběhy registrace očkování nebo SLDB. Obecně v digitalizaci ve státní správě sledujeme chybějící koncept. Moderní prvky jako bankovní identita jsou iniciovány bankovním sektorem.

A pokud se podíváme do komerční sféry?
Rezervy vnímáme v segmentu utility a energo, kde není taková konkurence. Ale jak můžeme vidět ve světě, i zde je možnost udělat „obchod“ díky digitalizaci zážitkem, a to jak pro obchodníka, tak zákazníka. Výrobní firmy jsou na rozhraní. Často mívají modernizované a digitalizované výroby, ale pokulhávají v transformaci procesů ostatních oddělení – backoffice, marketingu a obchodu.

Objevily se za poslední rok nějaké novinky či nové přístupy v digitalizaci či automatizaci?
Trendy byly do velké míry ovlivněny nečekaným uzavřením firem v loňském roce. Přechod na home office téměř všech zaměstnanců, neodkladná nutnost zajistit zaměstnancům přístup do systému (často s citlivými informacemi) z domova nahrával využívání cloudových řešení. Ty zaznamenaly boom, ačkoliv nebyly úplně nové. Oddělení security musela zajistit stejnou úroveň bezpečnosti při umožnění pracovat všem na dálku. To byla pro mnohé velká výzva.

Některé zvládnuté výzvy představí i Digital Transformation Summit. Co bude je ho náplní?
Především to bude osm úspěšných případových studií z tuzemského i zahraničního trhu. Lídři a inovátoři na poli digitální transformaci v nich představí praktické ukázky z reálných projektů, a to včetně konkrétních výsledků.

Digital Transformation Summit

Pro koho je akce určena a na co dalšího se mohou hosté těšit?
Digital Transformation Summit je otevřen všem, kdo se chtějí dále rozvíjet a poznávat nové možnosti. Ať už z Enterprise či SME sektoru, až po nadšence, kteří se tomuto tématu věnují nebo si jen chtějí prohloubit znalosti. Vše na jednom místě, to je smysl tohoto eventu. Naleznete odpovědi na otázky na téma implementace a v neposlední řadě si budete moci vyslechnout nejnovější trendy přímo od viceprezidentky Salesforce pro CEE.

Na jaké další hosty se můžou účastníci těšit?
Účastníci DTS se můžou těšit na online setkání se zástupci tuzemských firem jako DPD, ČMSS nebo Zonky. V angličtině vystoupí například Peyu Petrov ze švédské firmy Getinge, která je jedním z největších výrobců zdravotnických zařízení na světě nebo Emel Idriz z německé firmy Pricefx, která patří mezi globální lídry v oblasti naceňování produktů.
Jejich zástupci představí témata jako zvládnutí digitální transformace v korporaci i startupu, využití digitalizace v marketingu, obchodu nebo klientském centru, specifika digitální transformace směrem k B2B zákazníkům, nové možnosti řízení zaměstnanců nebo optimální přístupy k vývoji CRM.

S ohledem na pandemická opatření se bude celá akce odehrávat ve virtuálním světě Confer-o-matic. Čím se bude lišit od tradičního formátu?
Online svět od Conferomatic účastníkům poskytne nový zážitek z online eventu. Budou se tak moct pohybovat po online eventové ploše se svým avatarem, navštívit libovolné workshopy či networkovat se spíkry a dalšími účastníky eventu. Letos se potkáme na Havaji.

Jak se lze na summit přihlásit a kolik stojí registrace?
Digital Transformation Summit je pro všechny zájemce zdarma. Potřeba je pouze online registrace. A poté už jen čistá hlava, dobrá nálada a popřípadě otázky, na které určitě najdete odpovědi.


 
  

- Inzerce -

Online tržiště merXu pro B2B obchodování úspěšně roste

Tisícovky zákazníků, statisíce produktů a během pár měsíců další expanze


Václav LiškaOnline obchodní platforma merXu pro B2B obchodování má za sebou prvních několik měsíců fungování. Vznikla v reakci na trendy a potřeby daného trhu a výrobcům, distributorům a velkoobchodníkům nabízí možnost začít okamžitě obchodovat v mezinárodním měřítku, konkrétně v rámci střední Evropy a Pobaltí.

  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.