facebook
Aktuality -> IT Projekty - 6. 12. 2019 17:34

CETIN nasadí nový systém pro plánování a řízení výstavby optických sítí

CETINStrategie budování vysokorychlostních přístupových optických sítí je pro CETIN jednou z hlavních priorit z pohledu investic v nejbližších letech. Můžeme se tak těšit na stále rostoucí nabídku služeb založených na optickém vlákně vedoucím přímo do domácností. To ovšem vyžaduje zajistit naplánování a realizaci velkého množství investičních akcí, což se neobejde bez systémové podpory a automatizace projektování. CETIN se proto rozhodl implementovat nový systém pro plánování a řízení výstavby FTTx sítí.Jako nový systém pro plánování a řízení výstavby FTTx sítí si CETIN zvolil řešení nabídnuté společností UNICORN, založené na implementaci software firmy Geostruct a jeho integraci na již existující GIS a OSS systémy provozované CETIN k dokumentaci a administraci telekomunikační sítě. Nové řešení bude zajišťovat podporu plánování, především projektování FTTx sítí, a to jak v nových lokalitách, tak v rámci rozšiřování technologie tam, kde je optická přístupová síť již částečně instalována.

„Dodávaný SW produkt podporuje kompletně celý životní cyklus výstavby telekomunikačních sítí od zpracování úvodní studie a zasíťování dané lokality přes tvorbu detailního projektu až po zpracování a předání podkladů ohledně zapojení a konfigurace nových síťových prvků zhotovitelské firmě. Dokáže také podchytit změny nebo upřesnění, ke kterým dochází v rámci výstavby,“ říká Miroslav Kaňka ze společnosti Unicorn.

V prostředí CETIN se bude jednat hlavně o funkcionality načtení stávající sítě, automatizovaný návrh variant nové FTTx infrastruktury a jejich vyhodnocení z pohledu technického i nákladového.

„Právě rychlý a automatizovaný návrh možných variant, kudy vést nové optické sítě a jak je nadimenzovat z pohledu instalované kapacity, je klíčový pro zkrácení času a pracnosti při vytváření projektu,“ říká Jaroslav Jech, senior specialista plánování sítě ve společnosti CETIN. „Zdaleka neplatí, že nejkratší varianty jsou nejlevnější. Naopak je potřeba navrhnout průběhy nové sítě tak, aby se v co nejmenší míře zasahovalo do chodníků, minimalizovalo se křížení s vozovkou apod., protože zajištění výkopových prací a souvisejících povolení je často nákladnější než samotná pokládka optických kabelů.“

Po vyhodnocení variant a výběru té nevhodnější pak bude zajištěn export výsledného stavu ve formě projektové dokumentace zhotoviteli stavby a také export dat pro založení plánované FTTx sítě do GIS a OSS systémů. Implementace nového řešení je celkově naplánována na devět měsíců, ale vzhledem k požadavku pracovníků CETIN bude pilotní řešení zahájeno ještě letos tak, aby první plánované lokality byly zpracovány již pro stavební sezónu roku 2020.


 
Exinda
  

- Inzerce -

Blockchain, RPA a umělá inteligence v autonomních autech

IT Systems 12/2019V aktuálním vydání IT Systems se více než jindy díváme do budoucnosti ICT. Věnujeme se proto nastupujícím trendům, jako je například technologie blockchain, která se stále více prosazuje i mimo oblast kryptoměn. Dominantním tématem aktuálního vydání je ovšem umělá inteligence, která také proniká do stále širšího spektra aplikací.