facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 1. 3. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

České firmy tápou v otázce udržitelnosti provozu v kancelářích

Z průzkumu společnosti Canon na reprezentativním vzorku českých firem vyplynulo, že pro drtivou většinu českých firem je udržitelnost kancelářského pro­vozu důležitým tématem. Jenže dost tápou v tom, co si vlastně mají pod pojmem udržitelnost představit – někdo v něm vidí třídění odpadu, někdo digitali­za­ci, a třeba cirkulární ekonomika zatím zůstává na okraji zájmu. Některé představy o udržitelnosti jsou vysloveně bizarní.Téměř 80 % oslovených firem uvedlo, že téma udržitelnosti provozu v kancelářích seriózně řeší, pro 35 % je to dokonce zásadní téma, za průměrně důležité je považuje 18 % firem.

Je pro vaši firmu udržitelnost důležitá?

Dvě třetiny respondentů si ovšem pod slovem „udržitelnost“ jako první představí recyklaci, odpovědnou výrobu a spotřebu nebo etický provoz jako např. rovné příležitosti na pracovišti. Na opačném konci je využívání energie z obnovitelných zdrojů (10 %) a řízené snižování emisí (6 %). Úplně nejhůř dopadla cirkulární ekonomika. Tu si s udržitelností spojí pouhá 3 % oslovených. Cesta prodlužování životnosti výrobků, v tomto případě třeba kancelářských zařízení, přitom může k šetření přírodních zdrojů a tím i udržitelnému provozu kanceláře výrazně přispět.

Co pro vás znamená udržitelnost?

„Obecně lze říct, že udržitelnost je v českých firmách asociována hlavně se společensky odpovědným chováním. Ekonomicky nároč­něj­ší možnosti byly označeny výrazně méně často. Malé povědomí o možnostech cirkulární ekonomiky nás velmi nemile překvapilo,“ komentuje výsledky průzkumu Eva Kučmášová, ředitelka korporátní a marketingové komunikace Canonu ve střední Evropě.

Co se týče konkrétních nástrojů udržitelnosti, na prvním místě zmí­ni­ly české firmy právě důsledné třídění odpadu (96 % oslovených), v těsném závěsu je digitalizace (93 %). Vysoko se umístilo i využí­vá­ní úsporných kancelářských zařízení (86 %) nebo recyklovaného spotřebního materiálu, jako je papír nebo tonerové kazety (také 86 %).

Pouze jednotky respondentů uvedly mezi nástroji k zajištění udrži­tel­nos­ti provozu v kancelářích také řízené šetření s tiskem, delší užívání produktů, efektivní nákupy nebo centralizaci firemního tisku.

Zdroj: Canon


 
  

- PR -

Automatizace ve výrobě potravin není výsadou jen velkých firem. Jak na to krok za krokem s ERP systémem?

Stejně jako většina podniků, čelí i potravinářská výroba v dnešní době řadě výzev: nedostatku kvalitních zaměstnanců, vyso­kým cenám energií i zdražování surovin. K tomu se přidává velmi přísná legislativa a nutnost hlídat řadu ukazatelů u surovin i hotových výrobků.

  

- PR -

7 vlastností ERP systému, které dělají uživatelům radost

Kdy je ovládání ERP systému poho­dl­né? Když mohou jeho uživatelé snadno a efektivně pracovat s potřebnými funkcemi a informacemi bez zbytečných obtíží. Tím se zvýší produktivita jejich práce, omezí se chybovost a firma poroste.