facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 10. 4. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

České a slovenské firmy nejsou připrave­né na novou legislativu o ESG reportingu

ESGPřes 80 procent firem nemá spolehlivé metriky pro měření sociální složky ESG určovaných novou evropskou směrnicí CSRD. Jasnou představu, jak procesy pro ESG reporting nastavit, má méně než třetina společností. Vyplývá to z analýzy Trendy v oblasti lidského kapitálu 2024 poradenské a technologické společnosti Deloitte. České a slovenské firmy zároveň čelí potížím při integraci AI a nastavování spolupráce mezi lidmi a technologiemi.Nová pravidla pro ESG reporting, určená směrnicí Evropského parlamentu a Evropské rady zvané Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), čekají české a slovenské firmy již v příštím roce. Přestože považuje lidskou stránku udržitelnosti za důležitou 93 % českých společností, jen 58 % jich je připravených na tento trend reagovat.

„Rostoucí důraz na environmentální, sociální a správní (ESG) aspekty podnikání je jedním z nejvýraznějších trendů, které v poslední době pozorujeme. ESG faktory nejsou pouze hezkým doplňkem podnikání, ale stávají se stále více klíčovými pro dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost společností. Měřit sociální složku ESG však zatím dokáže jen 19 procent společností, které se zapojily do naší celosvětové studie, a jen třetina z nich má plán, jak tyto metriky nastavit,“ vysvětluje Zuzana Kostiviarová ze společnosti Deloitte.

V rámci nové legislativy budou firmy povinně sledovat a vykazovat metriky týkající se dopadu na zaměstnance. Jde například o DEI údaje k zastoupení žen a různých věkových kategorií v managementu, rozdíly v odměňování mužů a žen nebo informace o dopadech práce na zdraví zaměstnanců či porušování lidských práv.


 
  

- PR -

Jak si vedou české firmy v kybernetické bezpečnosti

Praktické zkušenosti z oblasti etického hackingu a penetračního testování


Komplexní zabezpečení pod­ni­ko­vé infrastruktury, počínaje výpočetními systémy přes úložná řešení, až po komunikační linky není jednoduchá záležitost. S větší či menší úspěšností se o to snaží každá organizace.

  

- PR -

Chytřejší sítě, bezpečnější firewally

Role AI ve firewallech a cloudové platformě Nebula od Zyxel Networks


V poslední době se neustále mlu­ví o umělé inteligenci a o tom, jak všechno změní. Ve spo­leč­nos­ti Zyxel Networks jsme toho názoru, že ačkoliv umělá inte­li­gen­ce bude nepochybně hrát stále větší roli, nepředstavuje vlastně úplnou novinku. Umě­lou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) totiž naše platforma Nebula pro správu sítí v cloudu používá už nějakou dobu.