Asseco Helios 2
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 14. 11. 2013

ČD Cargo má nový informační systém

Společnost ČD Cargo implementovala nový provozně-obchodní informační systém (PROBIS) Implementace systému byla rozdělena do 14-ti samostatných projektů, které poskytují ucelenou podporu jak provozním, tak i obchodním procesům společnosti. Záměrem bylo vytvořit jednotný provozně-obchodní informační systém, jehož komponenty jsou vzájemně logicky a datově provázané. PROBIS svým konceptem reagoval nejen na současné požadavky plynoucí z legislativy EU, ale i na interní potřeby ČD Cargo. Z pohledu naplnění požadavků legislativy EU byly v rámci jednotlivých projektů podniknuty potřebné kroky k naplnění daných funkčních oblastí definovaných v TSI TAF (Technické specifikace pro interoperabilitu subsystémů telematických aplikací v železniční nákladní dopravě). Interně se pak jednalo o generační obměnu informačních systémů spojenou s technologickou standardizací, rozšířením stávajících funkcionalit a zvýšením kvality provozních a obchodních dat společnosti. 
  

- Inzerce -

Přejděte na cloud pomocí řešení QNAP

Objevte možnosti hybridních cloudových aplikací QNAP


QNAPCloud je dnes klíčovým pojmem v odvětví IT, ať už se budeme bavit o ukládání dat, sdílení souborů či vzdáleném přístupu až po vzdálené zálohování. Společnost QNAP poskytuje různá cloudová řešení, která integrují veřejné cloudové služby pro spolupráci s QNAP NAS a usnadňuje tak podnikům implementaci hybridních cloudových aplikací s vyšší nákladovou efektivitou, flexibilitou a bezpečností.

  

- Inzerce -

Covid jako katalyzátor digitalizace a fenomén homeworkingu

IT Systems 1-2/2021V aktuálním vydání IT Systems jsme se zaměřili na odvětví, která v současné době prochází velmi turbulentním vývojem. Vím, že se to dnes dá říct prakticky o všech oblastech našeho života, ovšem retail, logistika a potravinářský průmysl jsou navíc názorným příkladem, proč je pandemie onemocnění covid označována za katalyzátor digitalizace desetiletí. Pokud totiž ještě někdo pochyboval o významu digitalizace, musel v loňském roce prozřít.