facebook

Blíží se 3. ročník Cyber Insurance Conference

Cyber Insurance ConferenceDigitální transformace ekonomiky přináší nová kybernetická rizika. Jak mohou pojišťovny pomoci a jak je na to připravit? Tato otázka bude patřit mezi hlavní témata již třetího ročník konference Cyber Insurance Conference, kterou 13. 6. 2019 pořádá Česká Asociace Pojišťoven a společnost Principal engineering spolu s dalšími partnery.Konference se tento rok zaměřuje především na oblasti související s hodnocením rizik. Cílem je jednak pomoci pojišťovnám a makléřům s úpisem pojištění a dodávkou souvisejících služeb. Stejně tak je úkolem pomoci managerům klientských firem a organizacím k porozumění, k čemu je pojištění kybernetických rizik užitečné a co od něj požadovat. A v neposlední řadě, je cílem podpořit rozvoj trhu s tímto pojistným produktem a přiblížit se rozvinutým pojistným trhům.
Přednášet a svoje zkušenosti budou předávat zahraniční i domácí odborníci na problematiku cyber risk insurance, hodnocení rizik nebo cyber security v různých segmentech.

O čem budou mluvit?

 • Vysoký byznysový potenciál pojištění kybernetických rizik;
 • proč se ale prodává tak málo, zejména v porovnání s klasickými pojistnými produkty a když rizika stoupají a jejich dopady jsou reálné a známé;
 • kontext současných problémů, vybraná úskalí i možná řešení;
 • přístupy k hodnocení rizikovosti klientů a nástroje k ošetření rizik;
 • případy efektivního přenosu rizik do pojištění nebo posuzování dopadů pro likvidaci;
 • nové technologie, které již dnes pomáhají rizika v reálném čase sledovat, a dokonce předpovídat.

Konference se koná v Praze 13. 6. 2019 v BB centrum Delta – konferenční sál Microsoft.

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4 – Michle, stanice metra Budějovická

Více informací najdete na www.cyberinsurance.cz.

Zúčastněte se unikátní akce v ČR a střední Evropě, pokud hledáte odpovědi na tyto otázky:

 • Jak je dnes pojištění kybernetických rizik efektivně využitelné?
 • Jak lze pomoci trhu s pojištěním kybernetických rizik?
 • Jak vysvětlit klientovi možnosti pojištění kybernetických rizik?
 • Jak vlastně zjistit rizikovost klienta a určit výši možných škod?
 • Co se u klienta po pojistné události zjišťuje a jaké služby by měla pojišťovna poskytnout?

Jak se přihlásit:

 • pro přihlášení, prosím, využijte on-line registraci.
 • přihlášky zasílejte nejpozději do 7. června 2019.

 


 
  

- Inzerce -

PC HELP, a.s. představuje Business Intelligence v edici iNUVIO HELIOS Orange

V poslední době velice často využívaná zkratka BI nejen mezi manažery středních a velkých organizací. BI neboli Business Intelligence je označení pro analytické a reportingové firemní aplikace, které shromažďují a zpracovávají veškerá firemní data včetně dat budoucích - plánovaných. Cílem těchto aplikací je vytvoření takových uhlů pohledů na shromážděná data, které následně napomáhají manažerům rozhodovat o další strategii firmy.