facebook
Aktuality -> IT Projekty - 3. 12. 2018 12:30

Automatický sběr dat z výrobních strojů v Kovolisu Hedvikov

11-itero-01Kovolis Hedvikov, největší tlaková slévárna hliníku v ČR, nově využívá v ostrém provozu řešení InduStream od společnosti ITeuro pro automatický sběr dat z výrobních strojů. Aplikaci je nasazena na 33 licích strojích rozdílného stáří a od různých dodavatelů. InduStream na nich umožňuje sledovat až 15 požadovaných veličin a získaná data se přenášejí do ERP systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine).Řešení InduStream, které bylo v Kovolis Hedvikov ve zkušebním provozu již od března 2018, přineslo už za krátkou dobu svého nasazení zvýšení efektivity produkce o 10 % i přesnější plánování výroby. Navíc zamezilo zkreslování výrobních kapacit zaměstnanci, kteří nyní mohou odvádět pouze skutečně vyrobené kusy. InduStream tak splnil hlavní zadání „počítadla na kolo“, tedy počítadla reálně vyrobených kusů.

„Systém v reálném čase eviduje počet skutečně vyrobených kusů a neumožní operátorovi odvést větší počet než vyrobený. Tím pádem nemůže jít na další operaci fiktivní množství a na problémy dokážeme reagovat okamžitě,“ říká Milan Kubera, vedoucí IT společnosti Kovolis Hedvikov.

Díky přesnému sledování dat z výroby vzrostl i počet vyrobených zmetků. „Dříve totiž operátora nic nenutilo je vykazovat. Teď je stroj zaznamenává sám a my se můžeme zaměřit na příčinu.“ dodává Milan Kubera.

 

11-itero-02

 

Technicky je řešení navrženo jako připojení počítače ke každému stroji na místo, kde k danému sběru dat dochází. Starší stroje jsou připojeny přes PLC zařízení, která zpracovávají „analogové“ signály strojů. Počítač zároveň slouží k elektronickému zobrazování výrobní dokumentace přímo v InduStreamu, má ale i širší vnitropodnikové využití.

Dále zůstala v InduStreamu zachována funkčnost původního terminálového sběru dat pro evidenci následných operací v okolí stroje – ruční opracování, apretáž a podobně. Ze stroje se vždy automaticky zaznamenávají také různé časové údaje – cyklů, prostojů, zápisů. Displej počítače průběžně zobrazuje definované ukazatele KPI (OEE, délka cyklu, status stroje, kvalita produkce a produktivita) a jiné užitečné informace.


 
  

- Inzerce -

Výhody DMS v kostce

OnlioDokumenty zatím stále vládnou světu. Elektronické i tradiční papírové a v rámci jejich zpracování je nutné pamatovat na širokou škálu pravidel i požadavků. Digitální forma sice ještě nemusí znamenat výhru sama o sobě, nicméně díky možnostem tzv. DMS systémů (Document Management System) je zpracování elektronických dokumentů výrazně snadnější. Může jít o čistě komerční uzavřený produkt nebo o řešení využívající open source technologie – jako je například DMS eDoCat, který společnost Onlio postavila na platformě Alfresco Community Edition.