facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 26. 2. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Atlassian ukončil podporu serverových produktů

V polovině února skončila veškerá podpora Atlassian Serveru. K ní se postupně schylovalo poslední tři roky a znamená proměnu nástrojů Atlassian na primárně cloudová řešení. Pro společnosti, které stále fungují na Atlassian Serveru, to znamená, že přicházejí o veškerou technickou podporu, bezpečnostní updaty a opravy chyb serverových produktů a aplikací. Společnost Atlassian proto nedoporučuje na Serveru zůstávat.Setrvání na nepodporovaných serverových platformách může být velmi riskantní volba. Mezi největší rizika patří:

  • Bezpečnostní trhliny a zranitelnost: S každým dnem bez podpory budou citlivá obchodní data stále zranitelnější vůči bezpečnostním hrozbám. S tím souvisí i ohrožení důvěry klientů a potenciální ztráta reputace.
  • Žádné nové funkce: Atlassian jasně deklaroval, že chce inovovat primárně cloudová řešení. Do této oblasti investuje většinu svých peněz a kapacit. Firmy, které zůstanou na serveru, přijdou o veškerý pokrok a případnou konkurenční výhodu.
  • Problémy s compliance: Ve vysoce regulovaných odvětvích je nezbytné, aby veškeré IT systémy byly v souladu s předpi­sy. Často vyžadují nejnovější aktualizace zabezpečení. Ty se ale pro Atlassian Server od poloviny února 2024 nevydávají.
  • Provozní neefektivita: Postupem času mohou být serverová řešení natolik zastaralá, že je nebude možné nadále efektivně využívat a dosahovat stanovených cílů. To povede jen ke zbytečným komplikacím a prostojům.

Petr Marcin„Pro uživatele a správce již nejsou k dispo­zici žádné nové funkce, vylepšení ani bez­peč­nost­ní aktualizace a záplaty. Pro firmu, která chce zůstat z pohledu IT prostředí relevantní, je přechod ze serveru na cloud nejen příležitostí, ale i strategickou nutností,“ říká Petr Marcin, Atlassian sales director ve společnosti MoroSystems Orchestra a dodává: „Přechod do Atlassian Cloudu není něco, čeho by se firmy měly bát. Zároveň ale už nezbývá mnoho času, aby do cloudového prostředí přešly.“

Ve firmách stále panují zbytečné obavy z přechodu na Atlassian Cloud. Podle Petra Marcina se nejčastěji setkává s následujícími mýty:

  • Zabezpečení dat a soukromí: Atlassian Cloud dodržuje přísné bezpečnostní standardy a nabízí spolehlivou ochranu dat a soukromí.
  • Přizpůsobení a integrace: Firmy se nemusejí bát, že přijdou o své customizace. Atlassian Cloud je flexibilní platforma s ob­rov­ským množstvím integračních možností, které umožňují při­způ­so­bit prostředí a finální řešení vašim jedinečným potřebám.
  • Odstávky a ztráta dat: Migrace do Atlassian Cloudu jsou navrženy tak, aby minimalizovaly prostoje a zajistily integritu dat. A to od analýzy přes testovací migraci až po finální spuštění nástrojů a aplikací v cloudovém prostředí.
  • Je to drahé: Vnímat Atlassian Cloud jako dražší alternativu může být krátkozraký přístup. Ačkoli se počáteční investice můžou zdát vyšší, dlouhodobé výhody plynoucí ze snížení nákladů za údržbu a infrastrukturu naopak peníze ušetří.

 
  

- PR -

Unicorn Systems podpořil Pluxee v přechodu do cloudu

Softwarová firma Unicorn Systems pomohla společnosti Pluxee (dříve Sodexo Benefity), která se specializuje na oblast zaměstnaneckých benefitů, s přechodem do cloudu. Důvodem této náročné digitální trans­for­mace byla snaha modernizovat IT infrastrukturu společnosti a zvýšit efektivitu jejího podnikání.

  

- PR -

7 vlastností ERP systému, které dělají uživatelům radost

Kdy je ovládání ERP systému poho­dl­né? Když mohou jeho uživatelé snadno a efektivně pracovat s potřebnými funkcemi a informacemi bez zbytečných obtíží. Tím se zvýší produktivita jejich práce, omezí se chybovost a firma poroste.