facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 8. 6. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Acronis přidal do své platformy funkci monitoringu a výstrah na bázi strojového učení

Společnost Acronis se pochlubila, že do své MSP platformy Acronis Cyber Protect Cloud přidala novou funkci moni­to­rin­gu a výstrah na bázi stro­jo­vé­ho učení (Machine Learning – ML). Poskytovatelům služeb, kteří využívají platformu Acronis Cyber Protect Cloud, umožní nová funkce zvýšit efektivitu monitorování provozu a výkonnosti zákaznických infrastruktur.Vylepšené monitorování provozu a výkonnosti na bázi ML pomůže eliminovat neplánované výpadky zákaznických IT infrastruktur či ztráty dat s využitím přesného a automatizovaného detekování anomálií, které zároveň umožňuje nastavit automatizovanou reakci. Vedle toho nová funkce redukuje a prioritizuje množství výstrah, které každodenně dostávají MSP administrátoři, s pomocí automatizované prevence, detekce a reakce na incidenty.

MSP partneři a interní IT pracovníci nyní v Acronis Cyber Protect Cloud mohou:

  • Konfigurovat své obrazovky ke sběru metrik (hardwarových, softwarových, výkonnostních, systémových a bezpečnost­ních) sledovaných IT prostředí a s využitím technik strojového učení je porovnávat se vzorky normálního chování.
  • Volit preferované módy monitoringu a výstrah, například při překročení prahových hodnot, zjištění anomálií apod.
  • Klasifikovat výstrahy podle jejich závažnosti, výskytu a obsahu.
  • Řešit problémy spouštěním automatizovaných či manuálních reakcí.
  • Konfigurovat e-mailové výstrahy k získávání aktuálních informací o stavu spravovaných infrastruktur.

Štěpán Bínek„Současná úroveň kybernetických rizik klade na IT administrátory a MSP poskytovatele vysoké nároky z pohledu množství i kvality vykonávaných úkolů. Využití technik strojového učení v rámci řešení Acronis jim umožní automatizovat nejčastější rutinní aktivity, zvýšit celkovou produktivitu a snížit úroveň chybovosti, která zpravidla provází manuálně prováděné činnosti,“ řekl k novince Štěpán Bínek, manažer prodeje cloudových řešení Acronis ve společnosti ZEBRA SYSTEMS.


 
  

- Inzerce -

Podpora kvalitní správy dat

Řešení Microsoft Data Governance a Crayon Česká republika


V dnešním světě založeném na datech je pro organizace, které chtějí využít sílu svých dat a zá­ro­veň zajistit soulad s předpisy a zachovat bezpečnost dat, nejdů­le­ži­těj­ší efektivní správa dat. Společnost Microsoft, globální technologický lídr, stojí v čele vývoje řešení pro správu dat.