facebook

Acronis Backup 12 umí nově zálohovat i Microsoft Office 365

Acronis rozšířil možnosti zálohování platformy Microsoft Office 365 do svého řešení Acronis Backup 12, které nyní podporuje celkem 16 platforem. Umožňuje tak podnikům chránit veškerá svá data, lokálně i v cloudu. Acronis také potvrdil, že v příští aktualizaci řešení Acronis Backup už bude dostupná i připravovaná komponenta Active Protection proti ransomwaru.Acronis tak vychází vstříc rostoucím požadavkům firem na zálohování dat z cloudových aplikací mimo cloud do lokálního úložiště. Podle aktuální studie agentury Enterprise Strategy Group totiž zamýšlí tři čtvrtiny dotazovaných společností chránit svá data ve veřejném cloudu v jiném umístění, než je vlastní produkční cloudové prostředí. Uvědomují si, že přerušení dodávky cloudových služeb či jiné problémy mohou zapříčinit ztrátu nejenom produkčních dat ale také jejich záloh. 44 % respondentů uvedlo, že přemístí svá data z důvodu rychlejšího a spolehlivějšího přístupu do jiného cloudu a 29 % preferuje umístění kopie svých cloudových dat do lokálního úložiště.

Acronis Backup

Acronis Backup

Nová funkce ochrany Microsoft Office 365 v Acronis Backup 12 nabízí:

  • Automatickou zálohu e-mailů, včetně kontaktů, kalendáře, úkolů a příloh;
  • Schopnost ukládat zálohovaná data lokálně nebo v cloudu a přístup pro archivní účely;
  • Prohlížení a vyhledávání v zálohovaném obsahu;
  • Možnost obnovit jednotlivé a sdílené mailboxy do původního či alternativního umístění;
  • Možnost obnovit jednotlivé položky bez nutnosti obnovení celé zálohy;

Nová verze Acronis Backup 12 také rozšiřuje podporu pro VMware vSphere 6.5 – agentové i bezagentové zálohování VM a ESXi a podporu WMware CBT.
 


 
  

- Inzerce -

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.

  

- Inzerce -

Chytře na odečty energií

EnewiPotřebujete vzdáleně odečítat data z elektroměru, vodoměru nebo plynoměru? Potřebujete ze sebraných hodnot vystavovat faktury? Potřebujete vzdáleně odečítat hodnoty z teploměru, vlhkoměru, tlakoměru, čidla osvitu nebo z jiného čidla environmentálních veličin? Nebo dokonce na základě těchto hodnot dálkově sledovat nebo ovládat jiná zařízení?