facebook

ACREA CR představuje IBM SPSS Modeler 18.2.1

Společnost ACREA představila novou verzi softwaru IBM SPSS Modeler 18.2.1. Přínosem nové verze je nový, moderní a atraktivní vzhled, který odpovídá současným grafickým trendům, nicméně stávající uživatel má zároveň možnost používat původní vzhled, na který byl zvyklý a to velice jednoduchým přepnutím v základním menu. Další novinkou je rychlá vizualizace během připravování dat, která poskytuje názornější představu o výsledku transformací než pouhý náhled do datové tabulky. Toto umožňuje View Data. Jedná se o funkcionalitu využívající zcela nový grafický engine dostupný pro každý uzel, výrazně rozšiřující možnosti explorace dat.Modeler 18.2.1 obsahuje i několik nových uzlů. Jedná se například o uzel Gaussian Mixture, který se nachází na paletě Python uzlů pro použití jako nesupervizovaný klasifikátor. Za zmínku například stojí uzel Kernel Density Estimation umístěný na paletě Python uzlů a modelovacích uzlů pro simulaci a modelování jádrového odhadu hustoty. V neposlední řadě verze 18.2.1 přináší rozšíření pro Text Analytics, jako je například možnost importu projektů a analytických balíčků IBM SPSS Text Analytics for Surveys nebo využití štítků dokumentů pro lepší orientaci a organizaci práce.

IBM SPSS Modeler je k dispozici ve čtyřech edicích – Professional, Premium, Gold a Personal.

S nástrojem IBM SPSS Modeler lze řešit obchodní problémy prostřednictvím jedné platformy, která poskytuje vše od základních popisných statistik až po komplexní optimalizační techniky.


 
  

- Inzerce -

e-Mobilita, moderní doprava blízké budoucnosti

e-MobilitaElektrický pohon je v současnosti velmi diskutované téma, a to nejen v automobilovém světě, ale také ve všech oborech, kterých se dotýká. Je to už zmiňovaný automobilový průmysl, dále logistické společnosti, oblast energetiky, legislativy a v neposlední řadě také IT společnosti a jejich softwarové produkty, jež řeší e-Mobilitu.

  

- Inzerce -

Zákaznická zkušenost, sběr bylin a řešení pro SMB

IT Systems 6/2019V aktuálním vydání IT Systems jsme se zaměřili především na pokročilé metody analýzy dat, problematiku zpracování a řízení oběhu dokumentů, ale také na trendy v oblasti budování vztahů se zákazníky. Pozitivní zkušenost zákazníka je totiž stále významnějším faktorem pro úspěch podnikání. Slogan „na zkušenosti záleží“ se proto stal podtitulem letošní konference SAPu, která představila inovativní technologie a jejich využití v konkrétních obchodních scénářích, jejich společným jmenovatelem je právě zajištění pozitivní zákaznické zkušenosti.