facebook

Autentizace vlastní cestou pomocí SecurEnvoy BYOT

SecurEnvoy přichází se zásadou “Bring Your own Token” (BYOT) ve své nové verzi řešení SecurAccess pro dvoufaktorovou autentizaci. Nová verze 7 nepoužívá už jenom mobilní telefon jako jediný nástroj pro realizaci autentizace, ale nově lze předávat hesla i přes pevnou linku, smartphone, počítače, využívat softwarové tokeny pro tablety či notebooky. S cílem zajistit využití všech dostupných kanálů, nová verze 7 umožňuje využívat více SMS bran s inteligentním směrováním, například dle konkrétní domény nebo předvolby čísla. Hesla je možno přijímat i přes VOIP a maily. Rozšířené možnosti konfigurace jsou k dispozici také pro poskytovatele služeb formou SaaS. Support je poskytován i pro MAC PC, Windows 8 a Windows Server 2012.Celé řešení lze s minimem zásahů integrovat do stávající IT infrastruktury. Díky integraci s Microsoft Active Directory, Novell eDirectory, Sun Directory Server a OpenLDAP zajistí jednoduše bezpečný přístup všem zaměstnancům. Velkou výhodou celého řešení je to, že pro autentizaci využívají uživatelé něco, co již vlastní - mobilní zařízení. Není tedy nutné dále zvyšovat náklady pořizováním nového hardwaru v podobě tokenů a jejich životního cyklu.

 

Řešení společnosti SecurEnvoy umožňuje uživateli výběr, jaký typ autentizace zvolí:

  • Pre-loaded - uživatel má vždy k dispozici heslo pro další použití (první heslo uživatel dostává po autorizaci do SecurEnvoy).
  • Jednorázová hesla na vyžádání - uživateli se po vyžádání objeví na displeji telefonu (flash SMS). 
  • One Time Code – uživatel dostává vždy nové jednorázové heslo pro další použití (jak při úspěšné, tak neúspěšné autentizaci).
  • Day Code – heslo je použitelné po definovaný počet dnů, následně uživatel dostává nové, bez ohledu na to, zdali se autentizoval či nikoliv.
  • Tmp Static Code – definované statické heslo platné po definovanou dobu a po uplynutí doby se vrací zpět na One Time Code či Day Code (forma například pro řešení situací, kdy uživatel zapomněl telefon).
  • Voice Call – podpora jednorázových hesel zadaných přes pevnou linku. 
  • Softwarové tokeny – pro smartphony a laptopy s Windows a MAC
  • Jednorázová hesla zaslaná přes email – preload, real time, three codes a periodic

 
  

- Inzerce -

Enterprise service management v Sazce

SAZKASAZKA a.s. je největší a nejstarší loterní společnost v České republice. S pomocí ALVAO zavedla principy enterprise service managementu, aby zaměstnancům usnadnila interní komunikaci se všemi odděleními. Přečtěte si, jak nasadili jedno kontaktní místo pro všechny žádosti ve společnosti.

  

- Inzerce -

Bezpečnostní dohled jako služba

Česká zbrojovkaČeská zbrojovka a.s. je tradiční český vý robce zbraní s více než 80letou tradicí. Kvůli neustále rostoucímu kybernetickému nebezpečí hledala řešení, které by jí umožnilo co nejrychlejší odhalení případného incidentu. Jako vhodné se nakonec ukázalo zavedení externí služby „Pokročilého bezpečnostního dohledu“ od společnosti AUTOCONT.