GFI
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Autentizace vlastní cestou pomocí SecurEnvoy BYOT

SecurEnvoy přichází se zásadou “Bring Your own Token” (BYOT) ve své nové verzi řešení SecurAccess pro dvoufaktorovou autentizaci. Nová verze 7 nepoužívá už jenom mobilní telefon jako jediný nástroj pro realizaci autentizace, ale nově lze předávat hesla i přes pevnou linku, smartphone, počítače, využívat softwarové tokeny pro tablety či notebooky. S cílem zajistit využití všech dostupných kanálů, nová verze 7 umožňuje využívat více SMS bran s inteligentním směrováním, například dle konkrétní domény nebo předvolby čísla. Hesla je možno přijímat i přes VOIP a maily. Rozšířené možnosti konfigurace jsou k dispozici také pro poskytovatele služeb formou SaaS. Support je poskytován i pro MAC PC, Windows 8 a Windows Server 2012.Celé řešení lze s minimem zásahů integrovat do stávající IT infrastruktury. Díky integraci s Microsoft Active Directory, Novell eDirectory, Sun Directory Server a OpenLDAP zajistí jednoduše bezpečný přístup všem zaměstnancům. Velkou výhodou celého řešení je to, že pro autentizaci využívají uživatelé něco, co již vlastní - mobilní zařízení. Není tedy nutné dále zvyšovat náklady pořizováním nového hardwaru v podobě tokenů a jejich životního cyklu.

 

Řešení společnosti SecurEnvoy umožňuje uživateli výběr, jaký typ autentizace zvolí:

  • Pre-loaded - uživatel má vždy k dispozici heslo pro další použití (první heslo uživatel dostává po autorizaci do SecurEnvoy).
  • Jednorázová hesla na vyžádání - uživateli se po vyžádání objeví na displeji telefonu (flash SMS). 
  • One Time Code – uživatel dostává vždy nové jednorázové heslo pro další použití (jak při úspěšné, tak neúspěšné autentizaci).
  • Day Code – heslo je použitelné po definovaný počet dnů, následně uživatel dostává nové, bez ohledu na to, zdali se autentizoval či nikoliv.
  • Tmp Static Code – definované statické heslo platné po definovanou dobu a po uplynutí doby se vrací zpět na One Time Code či Day Code (forma například pro řešení situací, kdy uživatel zapomněl telefon).
  • Voice Call – podpora jednorázových hesel zadaných přes pevnou linku. 
  • Softwarové tokeny – pro smartphony a laptopy s Windows a MAC
  • Jednorázová hesla zaslaná přes email – preload, real time, three codes a periodic

 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

Rostoucí nároky zákazníků nutně vyžadují změnu přístupu firem

Accenture Interactive přichází s modelem Business of Experience


Pandemie změnila struk­tu­ru všeho, co za­ží­vá­me: jak a co na­ku­pu­je­me, kdy a kde pra­cu­je­me, způsob, jakým ko­mu­ni­ku­je­me i spo­lu­pra­cu­je­me. Vzniká tak po­tře­ba za­mě­řit se na pro­duk­ty, služby, značky a jejich roli v životě zá­kaz­ní­ků i za­měst­nan­ců.

  

- Inzerce -

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

Helios
- inzerce -