facebook

Hledání jehly v kupce dat

Visibilita a řízení přístupu v síti: Detekce a řízení vnitřních hrozeb

Hackeři to mají čím dál jednodušší. Ve stále rostoucí IT infrastruktuře firem, do které se připojují další a další uživatelé a zařízení, internetoví zločinci snadno skryjí své aktivity. Kvůli menší přehlednosti sítě mají spoustu času na krádež dat, financí nebo poškození firmy dříve, než je bezpečnostní systémy odhalí. Řešením je zavedení bezpečnostní politiky uvnitř sítě. Navštivte seminář společnosti Dimension Data, který vám pomůže se v této problematice zorientovat.
Kdy: 2. 5. 2018 od 09:00 do 13:00
Kde: V sídle Dimension Data CR, Milevská 2095/5, Praha 4
Program a registrace na webu: ddakademie.cz/hledani-jehly-v-kupce-datNemalá část útoků v současné době pochází ze systémů a o od osob nacházejících se uvnitř LAN infrastruktury. Bez včasné detekce a eliminace těchto hrozeb se zvyšuje pravděpodobnost vzniku bezpečnostních incidentů, finančních ztrát a obecného nárůstu zmatku. V důsledku toho je nutné zavést bezpečnostní politiky uvnitř sítě.

Seminář Dimension Data se snaží zprostředkovat přehled o tom, jak převzít kontrolu nad řízením přístupu do sítě díky zavedení visibility datového provozu. Tento seminář se v úvodu bude zabývat využitím technologií NetFlow, Cisco ISE a StealthWatch a zjišťováním toho, kdo a co je v síti. V další část se bude seminář věnovat technologii Cisco TrustSec, která dynamicky segmentuje a transformuje síťovou infrastrukturu tak, aby chránila kritická aktiva a omezila pohyb útočníků uvnitř sítě. TrustSec účinně zvyšuje bezpečnostní standard a schopnost reagovat na útoky. Seminář bude zahrnovat scénáře návrhu a nasazení, příklady použití, osvědčené postupy a příklady konfigurace, jakož i způsob monitorování a odstraňování problémů při zavádění.

Cílovým publikem pro tento seminář jsou správci, IT manažeři a analytici zabývající se provozně-bezpečnostní problematikou.