facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Progress uvádí Progress Sonic ESB 7.6

Společnost Progress Software uvedla novou verzi Progress Sonic ESB 7.6 - podnikové sběrnice služeb založené na přenosu zpráv. Nová verze zvyšuje produktivitu vývojářů a zlepšuje správu infrastruktury pro architekturu SOA provozovanou napříč heterogenními prostředími. Progress Sonic ESB nabízí výkonnou alternativu k centralizovaným a monolitickým middlewarovým sestavám. Umožňuje integrovat nové a existující podnikové služby napříč organizačními hranicemi a připojovat je ke vzdáleným pracovištím. Tato připojení se vyznačují nízkou latencí, vysokou spolehlivostí a nepřetržitou dostupností.Sonic ESB 7.6 umožňuje vývojářům rychle a jednoduše vytvářet ty nejkomplexnější orchestrace služeb ‚shora dolů‘ pouhým přetažením myší a iterativními vývojářskými procesy. Navíc je vybaven vestavěnými službami pro tvorbu prototypů, které vývojářům dovolují budovat a testovat služby bez toho, aby je plně vyvíjeli. Do nové verze byly také přidány nové procesní šablony, které vývojářům umožňují zaznamenat jejich vlastní ověřené postupy a opakovaně je využívat nebo sdílet.

 

Sonic ESB 7.6 také obsahuje Sonic Workbench, grafickou sadu SOA nástrojů založenou na prostředí Eclipse. Sonic Workbench lze využít k modelování konfigurování, testování a zavádění procesů a služeb. Tyto grafické nástroje navíc usnadňují specifikaci konfiguračních a provozních detailů, což podporuje intuitivní přístup ‚shora dolů‘ k vývojovému životnímu cyklu SOA.


 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

  

- Inzerce -

Rostoucí nároky zákazníků nutně vyžadují změnu přístupu firem

Accenture Interactive přichází s modelem Business of Experience


Pandemie změnila struk­tu­ru všeho, co za­ží­vá­me: jak a co na­ku­pu­je­me, kdy a kde pra­cu­je­me, způsob, jakým ko­mu­ni­ku­je­me i spo­lu­pra­cu­je­me. Vzniká tak po­tře­ba za­mě­řit se na pro­duk­ty, služby, značky a jejich roli v životě zá­kaz­ní­ků i za­měst­nan­ců.

Helios
- inzerce -