facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Nespoléhejte jen na certifikaci TIER

itselfCertifikace TIER je v oblasti datových služeb obecně známá a vyžadovaná. Při výběru housingových služeb se ale nemusíte spoléhat jen na ni. Popularita certifikace TIER spočívá v jednoduchosti srovnání technologického vybavení jednotlivých datacenter.


Málokdo je ale detailně seznámen se skutečným obsahem normy, kterou v České republice získalo pouze šest datacenter, nejčastěji na úrovni certifikace projektové dokumentace. Z pohledu bezpečnosti vašich dat hrají roli i další faktory – fyzické zabezpečení a procesy, díky kterým služba funguje jako celek. Hledáte-li garanci právě takovéhoto komplexního fungování datového centra, může vám pomoci mezinárodní certifikace ISAE 3402/SSAE 16.

Tato americká, respektive evropská norma je velmi obsáhlá a hodnotí reálný provoz datacentra. Auditoři každoročně kontrolují vykonání pravidelné údržby napájecí soustavy a všech hasících systémů. Podrobným zkoumáním prochází také fyzické zabezpečení budovy, od klíčového hospodářství až po monitoring alarmů. Nedílnou součást reportu tvoří i popis prostředí samotného datového centra.

Dvouletým procesem certifikace ISAE 3402/SSAE 16 prošlo i brněnské datacentrum společnosti itself s.r.o. „Díky ISAE 3402 / SSAE 16 Type II je našim zákazníkům k dispozici nezávislý report společnosti PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. V něm je prostředí Datacentra itself Brno podrobně popsáno, a to jak z pohledu technologického zajištění a redundance, tak z pohledu fyzické a environmentální bezpečnosti. Tyto aspekty přitom certifikace TIER příliš neřeší,“ shrnuje obsah certifikace technický ředitel Radek Bednář.

Důraz firem na maximálně bezvýpadkový provoz je jistě pochopitelným požadavkem. Přesto je třeba věnovat pozornost celkovému fungování datového centra tak, aby servery nebyly ohroženy banálnějšími, ale o to závažnějšími problémy, například nedůsledným monitoringem pohybu osob, nefunkčními kontrolními systémy, servisními chybami nebo nedostatečně prováděnými zátěžovými testy.

itself