facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Hyperkonvergence

Cisco HyperFlex HX, SAP

Jedním z výrazných trendů v IT se v poslední době stává důraz na zjednodušení nasazování aplikací či souboru aplikací. Je to z důvodu udržení možnosti volby, odkud se jednotlivé úlohy budou spouštět, tak aby se kombinace různých zdrojů tohoto spouštění (on premise, hosting, privátní či veřejný cloud aj.) byla optimalizovatelná z hlediska dostupnosti, bezpečnosti, latence a v neposlední řadě aby dávala ekonomický smysl. Navštivte seminář společnosti Dimension Data, který vám pomůže se v této problematice zorientovat.


Kdy: 16. 5. 2018 od 09:00 do 13:00
Kde: V sídle Dimension Data CR, Milevská 2095/5, Praha 4
Program a registrace na webuTrendem posledních let se stává spouštění aplikací z různých zdrojů, jako je on premise, hosting, privátní či hybridní cloud. Díky tomuto trendu mohou firmy využívat nejnovější technologie a aplikace pouze tehdy, když je skutečně potřebují. Nemusí tak investovat do vlastní infrastruktury, která vyžaduje pravidelnou údržbu a stárne doslova každým dnem. Správa hybridního heterogenního prostředí kombinující cloud a on premise je ovšem stále složitější.

Pro optimalizaci dostupnosti, bezpečnosti, latence a optimálního využití možných způsobů nasazení se jako velmi efektivní jeví implementace tzv. hyperkonvergované platformy Cisco HyperFlex pro nasazování úloh souboru aplikaci SAP S/4 HANA či databáze SAP HANA. Jedná se o výkonnou plně virtualizovanou serverovou platformu, která integruje všechny potřebné technologické prvky sítě, serveru a úložiště s virtualizační vrstvou do “hyperkonvergovaného” celku a je základem pro strategii hybridizace prostředí infrastruktury. Infrastruktura “on premise” nebo v Hybrid Cloud režimu zefektivňuje, zásadně urychluje a zjednodušuje nasazování a i provozní správu aplikací. Výrazně tím překonává technické ale i ekonomické nástrahy kombinovaných heterogenních řešení.

Cílovým publikem pro tento seminář jsou správci sítí a IT manažeři.