facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Konsolidace elektronických faktur

Služby konsolidačního centra Orion spolupracují se službou @FAKTURA 24

Služby konsolidačního centra Orion, provozovaného společností CCV Informační systémy, se rozšířily o nové možnosti díky uzavření roamingového propojení se službou @FAKTURA 24 poskytovanou Českou spořitelnou. Firemní zákazníci služby @FAKTURA 24 tak mohou od srpna zasílat elektronické faktury ve strukturované datové podobě svým partnerům prostřednictvím partnerské sítě konsolidačního centra Orion. Smyslem propojovacích smluv - tzv. roamingu operátorů - je naplňování závazků poskytovatelů konsolidačních služeb pro klienty, jejichž informační systémy tak mohou využívat pro elektronickou výměnu faktur ve strukturované datové podobě pouze jedno rozhraní se svým poskytovatelem a bezpapírově fakturovat jeho prostřednictvím s ostatními partnery.Česká spořitelna v současné době službu @FAKTURA nabízí pro vzájemnou výměnu faktur i firemním zákazníkům, a to na konsolidačním principu. To znamená, že výstavce pošle fakturu ve vlastním datovém formátu prostřednictvím služby @FAKTURA 24, která ji převede do požadovaného formátu a odešle příjemci.

 

Služby konsolidačního centra Orion pro elektronickou výměnu dokumentů využívá na tisíc firemních zákazníků, kterým zajišťuje propojení na tisíce jejich protistran. Každý měsíc tak Orion přenese více než dva miliony strukturovaných zpráv a dokladů. K tomu slouží také propojení s pomocí vzájemných smluv mezi tzv. VAN operátory (Value Added Network), tedy poskytovateli přenosových sítí s přidanou hodnotou.

 

Nejde však jen o úspory plynoucí z údržby pouze jednoho rozhraní elektronických dokladů. Důležité je zejména důvěryhodné doručení daňového dokladu s podporou kontrolních mechanismů pro zdokumentovaný tok přenosu zprávy, který udržuje přiměřenou míru jistoty jejího doručení. Podstatné je i zajištění překladu datových struktur a formátů (tzv. „konverze“), příprava příslušných překladových šablon s partnery, důvěryhodná archivace daňových dokladů a samozřejmě zabezpečení vlastní komunikace.


 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

Rostoucí nároky zákazníků nutně vyžadují změnu přístupu firem

Accenture Interactive přichází s modelem Business of Experience


Pandemie změnila struk­tu­ru všeho, co za­ží­vá­me: jak a co na­ku­pu­je­me, kdy a kde pra­cu­je­me, způsob, jakým ko­mu­ni­ku­je­me i spo­lu­pra­cu­je­me. Vzniká tak po­tře­ba za­mě­řit se na pro­duk­ty, služby, značky a jejich roli v životě zá­kaz­ní­ků i za­měst­nan­ců.

  

- Inzerce -

GFI Unlimited Secure Email: bezpečná elektronická pošta pro malé a střední firmy

Jsou dvě oblasti, které letos budou pro obchodní kontinuitu malých a středních firem (SMB) kriticky důležité: bezpečnost firemních sítí a elektronické pošty. Podle odhadů společnosti GFI Software více než 50 % loňských útoků směřovalo právě na SMB firmy.

Helios
- inzerce -