facebook LinkedIN LinkedIN - follow

ecommerce.cz dodala intranetový portál pro SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) převzala od společnosti ecommerce.cz zcela nový intranetový portál včetně samostatné aplikace spisové služby, který komplexně a jednotně řeší vnitřní komunikaci instituce a správu všech dokumentů a procesů. Původní intranetový portál SZPI sloužil pro správu velkého množství dat v mnoha různých formátech, správu právních předpisů, vnitřních předpisů, pracovních postupů, vzorů protokolů a výběrů z tisku. Původní řešení bylo již technicky nedostačující a roztříštěnost správy jednotlivých částí intranetu a množství různých pracovních postupů způsobovalo značné komplikace. Úkolem společnosti ecommerce.cz bylo převést celý obsah stávajícího intranetu pod jednotnou správu a sjednotit proces zveřejňování dokumentů.Důraz byl kladen na zpřehlednění struktury a navržení zcela nové grafické podoby. Důležitým požadavkem bylo podpořit interní oběh dokumentů od jejich přijetí a zaevidování podatelnou, přes zpracování na jednotlivých odborech a uložení do spisovny až po vyřazení skartováním nebo odevzdáním do příslušného oblastního archivu. Samotné realizaci předcházela podrobná analýza, jejímž cílem bylo zmapovat veškeré požadavky a navrhnout finální stav portálu. Klíčovým cílem bylo především zajištění jednotného postupu správy všech dokumentů. Společnost ecommerce.cz při realizaci zakázky zajistila také kompletní dodávku potřebného hardwarového vybavení. Součástí rozsáhlého projektu je i následná pětiletá podpora formou vlastního helpdesku.

 
  

- Inzerce -

Creo Parametric – představení klíčových funkcí

Porovnejte je s vaším CAD řešením


Creo Parametric je jedním z nejpropracovanějších CAD řešení, která využívají nejúspěšnější firmy po celém světě. Autorem tohoto řešení je firma PTC, která již desítky let udává trendy ve vývoji a směřování CAD technologií. V následujících řádcích se vám pokusím představit některé klíčové funkce, které jsou součástí balíku Creo Design Essentials.

  

- Inzerce -

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -